fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych

Oczywiście w kwestii związanej z decyzją o nadanie uprawnień mogą pojawić się ewentualne wątpliwości (program z aktami na uprawnienia budowlane). Wówczas stosuje się postępowanie wyjaśniające zgodnie  z art. 113 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Istotnie, dokument ten określa, że wszystkie wątpliwości należy rozstrzygać na żądanie organu egzekucyjnego lub innej strony. Ale dokumenty te muszą mieć formę postanowienia.

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych

Kiedy wymagane są wyjaśnienia?

Godnym uwagi jest fakt, że konieczność wyjaśnień zawsze pojawia się w sytuacji, gdy dana decyzja nie jest jednoznaczna. Poza tym decyzja może być zawiła przez co niejasna w odbiorze (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). I tak Polska Izba Inżynierów Budownictwa zobligowana jest do wyjaśniania wszelkich spraw niejasnych. Wynika to z nałożonych na nią obowiązków z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa – uprawnienia

Ważnym aspektem jest to, że ww. izba następcą prawnym organów administracji państwowej w sprawach dotyczących nadawania uprawnień budowlanych. Co więcej jest jedyną instytucją, która posiada prawo  do wydawania postanowień w związku z uprawnieniami wydanymi przez jej organ lub poprzednio uprawnione organy. Godnym uwagi jest fakt, że takie postanowienia są prawomocne (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Oznacza to zatem, że muszą być respektowane przez wszystkie organy, które zajmują się orzekaniem w sprawach indywidualnych.

Prowadzenie postępowania wyjaśniającego

Z pewnością należy pamiętać, iż wspomniane postępowanie rozpoczyna się na żądanie strony. Przedmiotem wyjaśnienia jest tutaj treść wydanej decyzji. I tak stronę stanowi organ egzekucyjny lub osoba fizyczna. Godnym uwagi jest fakt, że w postępowaniu obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Poza tym wyjaśnienie może zostać wydane w dowolnym czasie. Właściwa komisja kwalifikacyjna Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest I organem instancji. Z kolei II organ stanowi Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Oczywiście wydawane przez organ postanowienia muszą zawierać uzasadnienie i być doręczane stronom w formie pisemnej. Poza tym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna może utrzymać postępowanie w mocy, uchylić je lub umorzyć.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com