fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czynności zaliczane do praktyki zawodowej

Warunkiem zaliczenia danej praktyki zawodowej staje się praca ściśle polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w poszczególnych pracach projektowych bądź na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod ścisłym kierownictwem osoby posiadającej prawidłowe uprawnienia budowlane, a w sytuacji odbywania praktyki za granicą pod pewnym kierunkiem osoby posiadającej wszelkie uprawnienia odpowiednie w określonym kraju. Jednak cały okres praktyki zawodowej musi być zgodny z tak zwaną specjalnością uprawnień budowlanych. Nie należy jednak zapominać o wymaganiach oraz warunkach szczególnych, do których kolejno zalicza się:

Warunek 1

Praktyka zawodowa musi zostać odbyta po otrzymaniu dyplomu wyższej uczelni pod ścisłym kierownictwem osoby posiadającej wszelkie uprawnienia budowlane bez jakichkolwiek ograniczeń we właściwej specjalności oraz będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.

Warunek 2

Do praktyki zawodowej powinna zostać zaliczona praktyka po ukończeniu już trzeciego roku studiów wyższych – ale dzieje się to z wyłączeniem praktyki objętej odpowiednim programem studiów.

Warunek 3

Całościowy czas praktyki zawodowej musi być jednak zgodny ze specjalnością poszczególnych uprawnień budowlanych.

Warunek 4

Jeśli praktykę zawodową odbywa się jednak w niepełnym wymiarze czasu pracy to bez wątpienia czas praktyki zawodowej dotyczy odpowiedniego wydłużenia, wynikającego z różnicy czasu w odniesieniu do stosunku jego pełnego wymiaru.

Warunek 5

Praktykę zawodową, która została odbyta przy projektowaniu bądź budowie obiektów budowlanych usytuowanych na określonych terenach zamkniętych w odpowiedniej jednostce organizacyjnej, która to jest podległa Ministrowi Obrony Narodowej bądź ministrowi właściwemu do poszczególnych spraw wewnętrznych potwierdza się jednak w formie zaświadczenia, a do wniosku zamiast książki tak zwanej praktyki zawodowej powinno się należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie właściwego zgodnie z miejscem odbywania takich to praktyk wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego – dzieje się to jednak z wyszczególnieniem w nim czasu praktyki zawodowej połączonej z ogólną oceną z teoretycznej oraz praktycznej wiedzy z całościowego zakresu określonej specjalności.

Podsumowanie

Nie należy jednak zapominać, że wszelkie wpisy w tak zwanej „Książce praktyki zawodowej” bez wątpienia dokonywane są na zasadach ogólnych, czyli powinny zostać potwierdzone poprzez osobę, która to posiada prawidłowe uprawnienia budowlane. Ciekawostką staje się również, że odbycie stażu potwierdza PUP. Natomiast za równoważne można jednak uznać zaświadczenie o przeprowadzonym stażu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com