Czym zajmuje się geotechnika?

Czym zajmuje się geotechnika?

Geotechnika jest jedna z dziedzin nauki, której zadaniem jest badanie, sprawdzanie i analiza gruntów. Wykonuje się ją aby określić możliwości zastosowań dla danego terenu. Badania geotechniczne wykonuje się przy  ocenie zdatności  gruntu do zastosowań budowlanych.

Zależnie od wyników wykonuje się jest projekt, który uwzględnia właściwości podłoża i  możliwości zagospodarowania np.

  • czy można na nim wykonać budowę drogi,
  • to jakie utwardzenie pod nią się wykonuje aby nie osiadała
  • jak struktura gruntu może się zmieniać w czasie, pod wpływem odpowiednich obciążeń.

Badania geotechniczne

Badanie ma formę tzw. „wierceń”, czyli pionowych wykopów wykonywanych najczęściej w ilości 3 na głębokość od 4 do 5 metrów, które następnie analizowane są pod kątem układu warstw, ich zagęszczenia i poziomie wód gruntowych. Jeżeli jednak na danej działce wykonywane były wcześniej badania geotechniczne, wystarczy wykonać jedno zagłębienie, po to aby uaktualnić dane stanu technicznego gleby. Samo wiercenie nie daje jednak ścisłych danych dotyczących parametrów terenu.

Próbki badań geotechnicznych

Gdy potrzebne są szczegółowe informacje pobiera się próbkę, którą następnie wysyła się  do laboratorium. Tam, można określić zawartość i skład chemiczny wód gruntowych a także skład warstw gleby. Powyższe badanie, może wykonać tylko osoba z tytułem inżyniera geotechnika. Powinno się je wykonać przed każdą budową po to, aby uniknąć późniejszych problemów związanych z osiadaniem budynku. Jest to bardzo ważne przy zagospodarowaniu terenu o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych, lub zagrożonym takim stanem. Zaleca się szczególnie przy zamiarze budowy piwnicy. W niektórych wypadkach wykonuje się takie badania ze względu na uregulowania prawnie. Są to min. budowy domków jednorodzinnych, jak i obiektów o dużej powierzchni. Warto zaznaczyć, że niekiedy plan zagospodarowania przestrzennego w danym rejonie może określać zakres badań gruntu.

Podsumowanie

Korzyściami, które wynikają z przeprowadzenia badań geotechnicznych jest wiedza o tym jakie decyzje należy podjąć aby zagęścić grunt oraz jaką izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową wybrać przy budowie.

Warto wiedzieć, że zlecić badania może osoba prywatna, instytucja czy firma odpowiedzialna za budowę nieruchomości.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0