fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Jaką funkcję na budowie pełni kierownik budowy?

Kierownik budowy jest bardzo ważną funkcją. To właśnie od niego zależy cały przebieg procesu budowy i to, czy będzie on zgodny ze sztuką. Osoba, która pełni funkcję kierownika budowlanego, obligatoryjnie musi posiadać uprawnienia budowlane. Takie uprawnienia upoważniają osobę kierującą budową do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania)

Specyfikacja funkcji technicznych opiera się przede wszystkim na fachowej ocenie zjawisk technicznych. Warunkiem koniecznym jest także umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu architektonicznego, technicznego, a także organizacyjnego. Organizacja na budowie to bardzo ważna kwestia ze względu na bezpieczeństwo.

Obowiązki kierownika budowy

Do podstawowych zadań kierownika budowy jest dopilnowanie bezpieczeństwa na terenie, na którym trwają prace budowlane. Musi on odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć teren tak, aby zarówno osoby uczestniczące w procesie budowy, jak i osoby postronne miały świadomość zagrożenia, z jakim mogą się spotkać. ( program na uprawnienia budowlane )

W skład obowiązków kierownika budowy wchodzi także bieżące wypełnianie dokumentacji związanej z procesem budowlanym. Do takiej dokumentacji zalicza się między innymi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dodatkowo, kierownik musi zatroszczyć się o załatwienie wszelkich formalności, które wiążą się z odbiorem budynku. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer )

Kierownik budowy – jakie ma prawa?

Pełnienie funkcji kierownika budowy wiąże się także z pewnymi przywilejami. Pierwszym z nich jest możliwość wnioskowania o zmiany w projekcie budowlanym. Możliwe jest to jednak wyłącznie w przypadku, gdy w grę wchodzą względu bezpieczeństwa. To właśnie kierownik odpowiada za zdrowie i życie ekipy budowlanej, która podejmuje się prac na danym obiekcie.

Oprócz wyżej wymienionych praw i obowiązków, na kierowniku budowy czuwa przede wszystkim obowiązek pilnowania tego, aby wszelkie czynności, które zostały podjęte na terenie budowy, były zgodne z przepisami Prawa budowlanego oraz innymi ustawami. Właśnie dlatego tak cenna jest wiedza uzyskana w trakcie zdobywania uprawnień budowlanych. (testy 2020 uprawnienia)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.