fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czym dokładnie jest odpowiedzialność zawodowa?

W budownictwie to osoby sprawujące samodzielna funkcje techniczne mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności zawodowej. Tak właśnie stanowi prawo budowlane (uprawnienia architektoniczne 2021). Dzieję się tak, ponieważ te funkcje są ściśle związane z rozwiązywaniem kwestii architektonicznych, technicznych, a też techniczno-organizacyjnych i to samodzielnie. Ponadto wiąże się również z profesjonalną oceną zjawisk technicznych. Innymi słowy jest to zawód zaufania publicznego. Tak więc kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego każdego dnia podlegają odpowiedzialności zawodowej. Oczywiście te wszystkie profesje można pełnić po zdobyciu uprawnień budowlanych i następnie należy ściśle przestrzegać przepisów odpowiedzialności zawodowej.(uprawnienia budowlane testy program)

Czym dokładnie jest odpowiedzialność zawodowa

Odpowiedzialność zawodowa składa się z przesłanek. I tylko złamanie jednej z nich może prowadzić do poniesienie kary z tego tytułu. Tymi przesłankami jest np. jakiekolwiek niedociągnięcie mające związek z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych. Ponadto należy dokładnie przestrzegać przepisów karnych prawa budowlanego, gdyż dopuszczenie się wykroczenia czy występku niesie za sobą konsekwencje. Poważne zaniedbania czy błędy, których skutkiem jest zaistnienie zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi, zagrożenie bezpieczeństwa mienia oraz spowodowanie dużych szkód materialnych też prowadzi do odpowiedzialności zawodowej. To samo tyczy się niedbałego wykonywanie swoich obowiązków czy też ich zaniechanie.(testy 2021)

Kary wynikające z odpowiedzialności zawodowej

Gdy dojdzie do sytuacji, w której faktycznie ktoś popełnił wykroczenie z tytułu odpowiedzialności zawodowej na daną osobę nakłada się karę. Taką karą może być po prostu upomnienie lub upomnienie z koniecznością ponownego przystąpienia do egzaminu. Najdotkliwszą karą natomiast jest zakaz pełnienia samodzielnej funkcji technicznej na okres od roku nawet do lat pięciu, oczywiście z obowiązkiem przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie.

Organ samorządu zawodowego lub organ nadzoru budowlanego może wydać wniosek o wszczęcie postępowania.(dowiedz się więcej)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com