fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czy można stracić uprawnienia budowlane

Oczywiście nic nie jest nam dane raz na zawsze. Istotnie, dotyczy to również uprawnień budowlanych. Jeżeli inżynier popełni czyn, który skutkuje odpowiedzialnością zawodową, wówczas może otrzymać zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Jednak taka kara zwykle trwa od roku do pięciu lat (program uprawnienia budowlane). Ważnym aspektem jest to, że kara dotyczy również obowiązku złożenia egzaminu w wyznaczonym terminie.

Czy można stracić uprawnienia budowlane

W jakim przypadku inżynier może zostać pozbawiony uprawnień?

Z pewnością zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jest dotkliwą karą. Wiadomo bowiem, jak trudno jest uzyskać uprawnienia budowlane (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Jednak wspomniany wcześniej zakaz jest wydawany jedynie wtedy, gdy stwierdzone zostanie znaczne społeczne niebezpieczeństwo czynu. Aktualne przepisy określają, że nakaz można wydać wówczas, gdy osoba uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu. Jak również wtedy, gdy dokonała czynu skutkującego odpowiedzialnością zawodową, mimo dwukrotnego upomnienia.

Zastosowanie środka karnego

Istotnie, przepisy umożliwiają zastosowanie ww. środka, który zakazuje sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Dopuszczenie się wskazanych wcześniej wykroczeń może mieć różne konsekwencje (program egzamin uprawnienia 2019). I tak inżynier może dostać zakaz zajmowania niektórych stanowisk, prowadzenia określonej działalności gospodarczej albo wykonywania określonego zawodu. Ważnym aspektem jest to, że zakaz może odnosić się zarówno do całych uprawnień, jak również tylko do ich części. W przypadku częściowego zakazu osoba może na przykład kierować budową, lecz nie ma możliwości praktykowania.

Odrębne postępowanie

Godnym uwagi jest fakt, że czasem kara pozbawienia uprawnień budowlanych jest wynikiem postępowania odrębnego. W takiej sytuacji zawiadamia się stronę o postępowaniu, aby miała możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Natomiast w gorszej sytuacji są osoby, na które kara utraty uprawnień została orzeczona w wyroku sądu karego. Wtedy nie wydaje się odrębnej decyzji dotyczącej pozbawienia uprawnień (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Wyrok sądu karnego jest wiążący i nałożona przez niego kara skutkuje wykreśleniem z rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Przypomnijmy, że utrata uprawnień budowlanych wynika z art. 96 ust. 6 Prawa budowlanego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com