fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

W Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej pracuje wiele osób. Na jej czele stoi oczywiście przewodniczący, który ma najwyższą pozycję, ale i najwięcej obowiązków. Oprócz tego wyróżnia się jego zastępcę/zastępców oraz sekretarza. Każda z tych osób ma swoje konkretne zobowiązania, które musi wykonać – a nie jest ich mało. Jakie więc obowiązki mają poszczególni członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej? (nauka do uprawnień budowlanych)

Członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – przewodniczący

Przewodniczący to najważniejsza osoba Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Dlaczego? To on kieruje pracami komisji kwalifikacyjnej. To także on zwołuje posiedzenia i proponuje konkretny przebieg obrad. Przewodniczący organizuje pracę innym członkom komisji. Przydziela sprawy do załatwienia czy organizuje prace komisji tak, jak określają to przepisy regulaminu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Oczywiście do zadań przewodniczącego należy też akceptacja i podpisywanie korespondencji wykonanej przez komisję kwalifikacyjną. Ponadto odpowiada on za składanie sprawozdań z działalności komisji. Wnosi się je do Krajowego Zjazdu Izby. Przewodniczący uczestniczy też w posiedzeniach jej i jej prezydium jako głos doradczy. Jest też reprezentantem komisji na zewnątrz. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – zastępca przewodniczącego

Zastępcy przewodniczącego zasiadają w komisji i pełnią obowiązki przewodniczącego, gdy ten jest nieobecny. Wykonują oni wtedy wszystkie jego obowiązki. Jeżeli w komisji jest więcej niż jeden zastępca przewodniczącego, koniecznie należy ustalić między nimi podział prac oraz zakres ich czynności i uprawnień. Taki zabieg sprzyja dobrej organizacji pracy. Podziału zadań dokonuje przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Sekretarz Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Sekretarz, podobnie jak i pozostali członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, jest wybierany na drodze głosowania. Nadzoruje on prawidłowość prac dotyczących obsługi dokumentacyjnej odnośnie działalności, którą prowadzi komisja. Ponadto sekretarz jest również odpowiedzialny za prawidłowy obieg dokumentów. Pod jego skrzydłami jest także organizacja prac, które są związane z przygotowywaniem zestawów z pytaniami egzaminacyjnymi. Mowa tu oczywiście o egzaminie na uprawnienia budowlane. Oprócz tego sekretarz przygotowuje roczną analizę z każdego przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast zadaniem wszystkich członków komisji jest przygotowywanie projektów regulaminów odnoszących się do nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego. (testy uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.