fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Części składowe praktyki zawodowej

Oczywiście praktyka zawodowa jest bardzo ważnym czynnikiem, który przygotowuje nad do przyszłego zawodu, czyli wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ważnym aspektem jest to, że kwalifikacji do praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych dokonuje odpowiedni organ. Jest nim właściwa miejscowo okręgowa izba inżynierów lub architektów. Z pewnością należy wiedzieć, kiedy praktyka zawodowa jest uznawana (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Otóż określa to Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Części składowe praktyki zawodowej

Jakie warunki trzeba spełnić, aby praktyka zawodowa została nam zaliczona?

Istotnie poniższe parametry wskazują na to, kiedy praktyka jest zaliczona. Przede wszystkim należy ją rozpocząć po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów lub tytułu zawodowego technika bądź mistrza (testy 2020 uprawnienia). Można ją rozpocząć również wtedy, kiedy uzyskaliśmy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika. Oczywiście praktykę musi potwierdzić osoba posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, która jest członkiem izby samorządu zawodowego.

Zakres praktyki zawodowej

Bezsprzecznie, aby uzyskać uprawnienia budowlane zakres praktyki zawodowej musi odpowiadać specjalności uprawnień budowlanych, o które stara się kandydat. Godnym uwagi jest fakt, że izba może uznać praktykę zawodową, która miała miejsce po trzecim roku studiów (uprawnienia budowlane). Jednak w takiej sytuacji konieczne jest jej potwierdzenie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i będącą członkiem samorządu zawodowego.

Co więcej osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane nadzoruje praktykę obejmującą czynności związane z projektowaniem lub z pełnieniem funkcji technicznej na budowie.

Pozostałe czynności zaliczane do praktyki zawodowej

Z pewnością praktykę uznaje się za zaliczoną, jeżeli kandydat wykonywał w urzędzie obsługującym organy nadzoru budowlanego czynności inspekcyjno-kontrolne. Poza tym uznajemy prace związane z wykonywaniem czynności na terenie budowy oraz wymagające fachowej oceny zjawisk. Jak również samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych oraz architektonicznych w podmiotach realizujących zadania zarządcy dróg publicznych. Ponadto do praktyki zaliczamy prace wykonywane w podmiotach odpowiadających za utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury kolejowej (egzamin na uprawnienia budowlane). Dzieje się tak wówczas, kiedy wymagają fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych oraz architektonicznych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com