fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Część podziemna budynku

Konstrukcja wykonana z wielkowymiarowych prefabrykatów powinna być oparta o sztywną część budynku podziemnego, i przenosić obciążenia na grunty, zapewniając jednocześnie ich równomierny rozkład. Odkształcenia podziemnej części na część nadziemną prefabrykowaną, a także nadmierne osadzanie się fundamentów może znacząco wpłynąć na zmianę statycznych schematów. W konsekwencji poszczególne elementy konstrukcji ulegną przeciążeniu (egzamin na uprawnienia budowlane).

Część podziemna budynku
Część podziemna budynku

Dylatacje

Jeżeli budynek z wielkowymiarowych prefabrykatów usadowiony jest na gruncie, który wykazuje zmienną ściśliwość, albo na górskich terenach szkód, część podziemną i nadziemną budynku projektuje się, pamiętając o rozmieszczeniu odpowiednio gęsto dylatacji. Oprócz uwarunkowań gruntowych, które wpływają na rozstaw i gęstość dylatacji, wpływ ma także sama konstrukcja danego budynku, wykorzystywany materiał oraz rodzaj zewnętrznych ścian i rodzaj złączy. Te elementy ulegają odkształceniom w związku ze zmiennością temperatury, która może spadać i wzrastać (program uprawnienia budowlane). Jeżeli mamy do czynienia z budynkiem, który ma ściany samonośne lub nośne, a dodatkowo jednowarstwową strukturę z lekkiego betonu, należy zastosować inny rozstaw dylatacji. W tym przypadku będzie ich dwa razy mniej, niż miałoby miejsce zastosowanie ich w tradycyjnych budynkach wykonanych z cegły. Należy pamiętać, że współczynnik termicznej rozszerzalności betonu jest około dwa razy wyższy niż w przypadku tradycyjnych cegieł.

Zwiększenie rozstawu dylatacji

Kiedy mamy do czynienia z wielowarstwową strukturą zewnętrznych ścian, dodanie termicznej warstwy izolacji od zewnątrz, zapobiegnie dużemu odkształcaniu betonowej nośnej warstwy. Swoboda w odkształceniach w elewacyjnej warstwie wpływa na to, że rozstaw dylatacji się zwiększy. Jeszcze większy rozstaw mogą posiadać budynki, które mają osłonowe ściany. Warunkiem jest to, że ściany osłonowe mocowane do konstrukcji pozwolą na swobodę odkształcania się w płaszczyźnie zewnętrznej ściany. Są to odkształcenia niezależne od odkształceń konstrukcyjnych (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Jak zaprojektować część podziemną budynku?

Część podziemna budynku jest projektowana jako przestrzennie sztywny monolityczny zestaw poprzecznych i podłużnych ścian, który nazywamy fundamentem „skrzyniowym”. Zestaw oblicza się w związku ze zwiększonymi parciami bocznymi gruntu podczas montażu. Obciążenia te pochodzą m.in. z montażowych żurawi. Niekiedy z wykonawczych względów zastosowanie znajdują konstrukcje fundamentowe ścian wykonane z prefabrykatów płytowych albo blokowych. Ściany w podziemiu wykonane z płyt i łączą się zazwyczaj silnymi spawanymi złączami. Ściany blokowe muszą być zespolone za pomocą dwóch żelbetowych wieńców (program egzamin uprawnienia 2021). Jeden z nich to wieniec dolny, umieszczony w poziomie fundamentowych ław. Drugi wieniec to wieniec górny, który umieszcza się w poziomie stropu ponad piwnicą.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com