fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Z pewnością chcąc przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane musimy przygotować się na przejście postępowania kwalifikacyjnego. Tutaj weryfikuje się wykształcenie oraz praktykę kandydata (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Ważne jest, aby były one odpowiednie lub pokrewne dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych. Jeżeli komisja nie znajdzie żadnych przeciwwskazań, wówczas można podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane. Oczywiście, aby go zdać należy wykazać się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi.

O postępowaniu kwalifikacyjnym uprawnienia budowlane

Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne

Istotnie, wydawaniem decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych  odpowiadają ww. komisje. Każda komisja zajmuje się tym w obrębie swojego okręgu. W związku z tym decyzja o uprawnieniach jest wydawana zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata. Poza tym należy wskazać jeszcze na zadania należące do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Otóż w jej gestii leży prowadzenie postępowania odwoławczego (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Poza tym zajmuje się wydawaniem decyzji dotyczących nadawania uprawnień budowlanych w drugiej instancji.

W jaki sposób można starać się o nadanie uprawnień budowlanych?

Pierwszym krokiem, który należy zrobić, aby uzyskać uprawnienia budowlane jest złożenie wniosku do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Istotnie, musi być ona właściwa ze względu na miejsce zamieszkanie kandydata (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne). Poza tym do wniosku jesteśmy zobligowani dołączyć odpowiednie załączniki.

Załączniki, które należy złożyć wraz z wnioskiem

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie wcześniej na stronie internetowej izby, jakie dokumenty trzeba złożyć wraz z wnioskiem. Istotnie, jest to dość długa lista. Kandydat starający się o nadanie uprawnień budowlanych zobowiązany jest do przedłożenia wykazu prac projektowych prowadzonych w ramach praktyki zawodowej. Poza tym wymaga się odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dokumentu, który potwierdza posiadanie tytułu zawodowego mistrza lub technika. Dopuszcza się także przedłożenia kwalifikacji zawodowych na poziomie technika. Poza tym trzeba złożyć wypis z przebiegu studiów lub suplement do dyplomu oraz formularz osobowy (uprawnienia architektoniczne – egzamin). Oczywiście bardzo ważne jest również dołączenie zaświadczenia z uczelni, które potwierdza ukończenie studiów zgodnie z umową zawartą między uczelnią a Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Pamiętajmy także o oświadczeniu, które stanowi potwierdzenie zrealizowanej praktyki zawodowej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com