fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Co dają uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi?

Uprawnienia architektoniczne w zakresie kierowanie robotami budowlanymi, mogą być wydawane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Osoby, które posiadają właśnie te uprawnienia należą do izby inżynierów budownictwa.(testy uprawnienia architektoniczne)

uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi
uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi

Jakie możliwości uzyskujemy dzięki uprawnienia-budowlane architektonicznym?

Posiadając uprawnienia w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń pełni się funkcje  techniczne w budownictwie. Osoby te mogą kierować pracami budowlanymi. Są one związane z obiektem budowlanym, ale wyłącznie w odniesieniu do architektury obiektu. Posiadając uprawnienia w ograniczonym zakresie może kierować pracami w zakresie architektury obiektów budowlanych o kubaturze nieprzekraczającej 1000 m3, wyłącznie na terenie zabudowy zagrodowej. Uprawnienia w ograniczonym zakresie mają ograniczenia kubaturowe oraz ograniczenia w zakresie terenu, na którym mają być realizowane prace budowlane, tzn. wyłącznie na terenach budownictwa zagrodowego.(pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Ubiegając się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej należy ukończyć odpowiednie studia magisterskie, jak również zdać egzamin na uprawnienia budowlane. Postępowanie kwalifikacyjne dokonuje się na podstawie złożonych dokumentów oraz zdaniu egzaminu pisemnego i ustnego.

Egzamin pisemny prowadzi się formie testu jednokrotnego wyboru. Przygotowuje się go osobno dla każdej specjalności.(informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

 

Oprócz odpowiedniego wykształcenia liczy się zaliczenie praktyki zawodowej.

Egzamin ustny prowadzonych jest przez komisję, która sprawdza znajomość procesu budowlanego i umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Egzaminy na uprawnienia budowlane prowadzi Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna izby architektów. Termin egzaminu wyznacza się co najmniej dwa razy do roku. Ważne informacje umieszcza się  na tablicach ogłoszeń okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Wyniki podaje się do wiadomości po niejawnym posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej.W sytuacji nie stawienia się na egzamin, mimo iż pismo z terminem egzaminu doręczono terminowo, należy dostarczyć usprawiedliwienie. Istnieje wtedy szansa zwrotu kosztu opłat.(egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

 

 

Podziel się:

2 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com