fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

 Budynki tymczasowe na placu budowy

Każdy plac budowy powinien brać pod uwagę funkcjonalne potrzeby  pracowników. Na każdej budowie powinny znajdować się obiekty niezbędne do wykonywania zadań budowlanych, montażowych, zabezpieczania załogi w konkretnych warunkach realizowanej budowy.  (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

budynki tymczasowe
budynki tymczasowe

Budynki tymczasowe są niezbędne na placu budowy. Są to miejsca socjalne i gospodarcze dla ekipy wykonawczej, liczne kontenery, toalety, pokrycia namiotowe, przyczepy kempingowe, ogrodzenia. Pełnią one role m.in. przyobiektowego składowiska i magazynów materiałów budowlanych, prefabrykatów oraz potrzebnych narzędzi i sprzętów. Ponadto są to miejsca przygotowania betonów, zapraw, tynków, warsztaty ślusarskie, budynków z pomieszczeniami sanitarno-bytowymi i biurowo-administracyjnymi, instalacyjne, urządzenia łączności. Wlicza się tu również ogrodzenia placu budowy oraz pomieszczenia dla podwykonawców, pracowników, kierowników. (akty prawne na uprawnienia budowlane)

 

Budynku tymczasowe a przepisy prawa

Według prawa budowlanego tymczasowy obiekt budowlany to „obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem”. Obiekty tymczasowe są zaliczane do obiektów budowlanych. Dlatego ich wzniesienie kwalifikowane jest jako budowa i wymaga zgłoszenia robót budowlanych albo otrzymanie prawomocnego pozwolenia na budowę. (o egzaminie na uprawnienia budowlane)

Czyli jeżeli  ich budowa związana jest z użytkowaniem w trakcie realizacji robót budowlanych nie trzeba ich zgłaszać do urzędu. Czyli można je stawiać bez dodatkowych formalności.   Chodzi tu o obiekty po otrzymaniu odpowiednich, przytoczonych wcześniej dokumentów. Ważne jest  żeby pamiętać o tym, żeby tymczasowe obiekty wznoszone na placu budowy faktycznie były tymczasowe. Tymczasowe, czyli niezwiązane trwale z gruntem.

Jednak w przypadku, kiedy ich budowa nie jest związana z robotami budowlanymi, zgłasza się ich budowę do urzędu i otrzymuje wymagane pozwolenia. (wybierz swój program na uprawnienia budowlane)

Położenie obiektów tymczasowych

Usytuowanie tymczasowych obiektów budowlanych na placu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych, czyli przed uzyskaniem pozwolenia czy przed dokonaniem zgłoszenia traktuje się i kwalifikuje się jako samowola budowlana. Wtedy należy je rozebrać, usunąć z placu budowy, i usytuować je dopiero po uzyskaniu pozwoleń. Za samowolę budowlaną grożą kary grzywny.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com