fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Renowacja drewna to jedno z częstszych zadań z jakim spotykają się wykonawcy prac budowlanych. Nieprawidłowe wykonanie prac może pociągnąć za sobą liczne konsekwencje. Poniżej przedstawiamy błędy przy renowacji belek drewnianych.

Nieoczyszczone z zaprawy elementy drewniane podciągają wilgoć z zaprawy.

Konstrukcję drewnianą ze względów estetycznych należy oczyścić z zapraw. Dodatkowo zniweluje to wpływ wilgoci z zaprawy.

 

Nieprawidłowy sposób postępowania z drewnem rozwłóknionym może spowodować postępowanie zjawiska.

Rozwłóknienie to często występujące zjawisko na elementach drewnianych. Jego stopień jest zróżnicowany, od odspojeń fragmentów drewna do  pojedynczych włókien. Również elementy pozornie dobrze zachowane, po ich pocieraniu, mogą wykazywać charakter rozwłóknienia. Na krawędziach niektórych elementów drewnianych oraz w miejscu połączeń ciesielskich zaobserwować można ponadto odspajające się fragmenty drewna. Objawy te świadczą o maceracji drewna skutkującej spadkiem spoistości. Elementy zniszczone przypominają wizualnie degradację spowodowaną środkami chemicznymi. Powodem powstania rozwłóknienia może być degradacja ligniny, która wraz z pektynami stanowi główny składnik blaszki środkowej – warstwy zespalającej komórki drewna. W skutek zmniejszenia zawartości ligniny następuje rozkład blaszki, a co za tym idzie rozwłóknienie tkanki. Degradacja ligniny następuje w środowisku alkalicznym lub pod wpływem silnych utleniaczy. Naprawa może polegać na oczyszczeniu drewna przy użyciu szczotek ryżowych. Przy czym czyszczenie należy prowadzić wzdłuż włókien, tak by nie uszkodzić zdrowego drewna. Podczas usuwania należy zachować szczególną ostrożność i nie uszkodzić znaków ciesielskich. Prace należy prowadzić tak, by zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się choroby drewna, np. stosując odkurzacz.

 

Zastosowanie środka solnego w celu ochrony przeciwogniowej może spowodować powstawanie miejscowych zasoleń.

Na konstrukcji drewnianej gdzie widoczne są zasolenia w postaci białych smug kryształków soli należy przeprowadzić prace oczyszczające. Krzyształy takie powstają jako efekt stosowania preparatów solnych w stężonych roztworach wodnych (20-30%) . W związku z tym że są one trudne do wprowadzenia w głąb drewna  suchego (do 15% wilgotności względnej) i powietrzno – suchego (15-22% wilgotności względnej) nie powinno się ich stosować  na widocznych elementach. Zasolenie może być efektem stosowania solnych środków przeciwogniowych (np. Fobos M4). Jeśli nieznana jest geneza degradacji drewna należy rozważyć zaniechanie stosowania środków chemicznych solnych i zastąpienie ich alternatywnymi środkami (w tym systemami ochrony przeciwpożarowej).

 

Nieprawidłowe wykonanie flekowania drewna może powodować wypadanie fleków, a nawet zagrażać stabilności konstrukcji.

W celu uzupełnienia  ubytków drewna nowymi, zdrowymi częściami należy przeprowadzić zabieg tzw. flekowania. Więcej na temat flekowania znajdziesz w artykule: http://uprawnienia-budowlane.com/blog/naprawa-belek-drewnianych-wiezby-dachowej

 

Nieprzestrzeganie reguł sztuki budowlanej może powodować dalsze zawilgocenie konstrukcji drewna co sprzyja ugięciom belek i rozwojowi grzybów.

W przypadku belek drewnianych znajdujących się na dachu najczęściej są one poddane degradacji spowodowanej wilgocią. Wilgoć ta powodowana jest przez kilka źródeł (więcej na ten temat znajdziesz tutaj).W celu zabezpieczenia drewna należy w pierwszej kolejności zadbać o to, aby zlikwidować przyczyny wilgoci.

 

Nieprawidłowe wykonanie złączy może być powodem nieprawidłowej pracy całej konstrukcji.

W przypadku zastąpienia elementów więźby nowymi lub wymiany ich części należy zwrócić uwagę na wzajemnie połączenia między elementami. Ważne jest, by nowe połączenia były wykonane na wzór istniejących. Połączenia spotykane na więźbie to między innymi połączenia na wręby, kołki i śruby. Kołki należy uzupełniać twardym drewnem (najlepiej dębowym) dopasowanym do średnicy otworów. Wręby należy wykonywać odpowiednimi narzędziami, tak by zachować precyzję wykonania. Naprawy należy wykonać w sposób, w którym ilość łączników zostanie ograniczona. W połączeniu konstrukcyjnym muszą znaleźć się co najmniej dwie śruby. Jeśli to nie jest wystarczające należy użyć pierścieni zębatych. Przed montażem belek ich końce, które docelowo będą połączone należy zaimpregnować.

 

Występowanie pęknięć elementów drewnianych świadczy o przekroczeniu stanów granicznych użytkowalności.

W przypadku gdy belki drewniane posiadają pęknięcia świadczy to o tym że stan graniczny użytkowalności został przekroczony. Poza naprawą samej belki należy sprawdzić

  • czy konstrukcja jako całość lub jej oddzielne elementy wyboczyły się z płaszczyzny pionowej oraz czy konstrukcja ma dostateczną sztywność,
  • wartość ugięcia konstrukcji
  • wartość wyboczenia

i poprzez niwelację i naprawy zapobiec przekraczaniu tego stanu dla więźby po remoncie, aby sytuacja się nie powtórzyła.

 

Niezastosowanie podparcia podczas wymiany belek może spowodować osunięcie konstrukcji, a nawet zagrażać życiu.

Podczas wymiany elementów konstrukcyjnych bezwzględnie należy stosować podparcie (stemplowanie) aby zabezpieczyć przed osunięciem belek opierających się na nich.

 

Podciąganie wilgoci przez belki oparte na murze może prowadzić do ich degradacji.

Belki oparte na murze należy bezwzględnie odizolować od podłoża aby nie podciągały wilgoci. Poza wymienianymi murłatami należy sprawdzić inne miejsca gdzie problem mógłby zaistnieć.

 

Brak pouczenia Inwestora o prawidłowej eksploatacji budynku może spowodować powtórne  pojawienie się problemów.

W czasie eksploatacji obiekt powinien być poddawany bieżącej konserwacji. W tym celu należy pouczyć Inwestora o dbaniu po wykonanej renowacji belek drewnianych:

  • konieczności usuwania śniegu,
  • zakazie przykładania dodatkowych znacznych obciążeń nieprzewidzianych w projekcie (np. podwieszeń),
  • konieczności dokręcania śrub,
  • konserwacji dachu, w szczególności w miejscach rynien i rur spustowych, wywietrzników itp. doprowadzając tym samym do niszczenia elementów,
  • konieczności kontrolowania zachowania się elementów więźby.

 

Podcięte i przerwane belki mogą znacznie osłabiać ich wytrzymałość.

W przypadku wystąpienia na więźbie dachowej pociętych i przerwanych belek należy rozważyć konieczność ich uzupełnienia (dosztukowania).

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com