fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Bezodpadowy recykling dla betonowego gruzu

Metoda bezodpadowego recyklingu gruzu betonowego daje możliwość eliminowania niemal całkowicie gruzobetonowych odpadów. To sprawia, że ogranicza się tu zużycie naturalnych surowców. W związku z zastosowaną obróbką uzyskuje się grube kruszywo, jakie ma wysoką jakość. Istotnie wpływa ono na poprawę wytrzymałościowych parametrów betonu, nie pogarszając przy tym innych parametrów. Otrzymany w ten sposób drobny materiał o pucolanowych właściwościach z powodzeniem stosuje się jako dodatek aktywny do cementowych kompozytów albo jako zamiennik częściowy cementu. W związku z wygrzewaniem zanieczyszczenia obecne w betonowym gruzie spopielają się, co wzbogaca także uzyskane tu produkty z recyklingu. uprawnienia budowlane segregator

Bezodpadowy recykling dla betonowego gruzu
Bezodpadowy recykling dla betonowego gruzu

Prażenie betonu

Jednym z etapów podczas recyklingu gruzu betonowego jest prażenie betonu. Prażenie ma tu miejsce przy temperaturze wynoszącej 300°C. W wyniku takiej temperatury całkowicie odwadnia się ettringit i występuje tu dehydratyzacja częściowa fazy C-S-H. Przy poziomie temperatur z kolei 500 do 550°C zachodzi dehydroksylacja portlandytu. Zmienia się on w wolne wapno, jakie pozwala powtórnie wiązać się podczas kontaktu z wodą. Przy temperaturze 600°C rozkłada się większość fazy C-S-H. To sprawia, że prażenie z recyklingu drobnej frazy przy poziomie temperatury 650°C jest korzystnym zjawiskiem. Ma to związek z właściwościami wiążącymi tejże frakcji oraz z możliwością zastosowania jej jako zamiennik cementu bądź dodatku aktywnego do kompozytu. egzamin na uprawnienia budowlane

Frakcja drobna z recyklingu

Chcąc sprawdzić, jakie wiążące właściwości ma drobna frakcja z recyklingu betonu, która powstaje po oddzieleniu grubego kruszywa, w pierwszej fazie domiela się ją maksymalnie do poziomu 0,250 mm i wypraża się w różnych poziomach temperatur. Może być to 350, 500 albo 650°C. W dalszym czasie przygotowuje się beleczki powstałe z cementowej zaprawy. Posiadają one wymiary 40 x 40 x 160mm. Cement zastąpiony został tu materiałem pochodzącym z recyklingu w 25% masy. uprawnienia budowlane testy

Warstwa ochronna z cementowej zaprawy

Często stwierdza się, że cementowa zaprawa stanowi w kruszywie recyklingowym w pewnym stopniu ochronną warstwę dla naturalnego kruszywa. Chroni ona od szkodliwego działania wysokich poziomów temperatur, jakie mogą wpływać na ziarno. W pracach naukowych opisano, że podczas zastosowania kruszywa po procesie obróbki cementowych betonów, beton mający 100% zawartość w sobie grubego kruszywa, jakie pochodziło z recyklingu posiadał aż 10% większa wytrzymałość na ściskanie. Wytrzymałość ta pojawiła się po 28 dniach dojrzewania. Jest ona inna, niż w przypadku betonu z naturalnym kruszywem w składzie. Jest to wynikiem tego, że po termicznej oraz mechanicznej obróbce powierzchnia kruszywa recyklingowego jest pokryta reliktami pochodzącymi z procesu dehydratyzacji powstałej w związku z prażeniem gruzu w wysokim zakresie temperatur. Częściowo wchodzą one w reakcję z nowym cementowym zaczynem. To wpływa na poprawę w betonie wytrzymałości na zginanie czy ściskanie. ( uprawnienia budowlane )

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com