fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Bezodpadowy recykling dla betonowego gruzu

Metoda bezodpadowego recyklingu gruzu betonowego daje możliwość eliminowania niemal całkowicie gruzobetonowych odpadów. To sprawia, że ogranicza się tu zużycie naturalnych surowców. W związku z zastosowaną obróbką uzyskuje się grube kruszywo, jakie ma wysoką jakość. Istotnie wpływa ono na poprawę wytrzymałościowych parametrów betonu, nie pogarszając przy tym innych parametrów. Otrzymany w ten sposób drobny materiał o pucolanowych właściwościach z powodzeniem stosuje się jako dodatek aktywny do cementowych kompozytów albo jako zamiennik częściowy cementu. W związku z wygrzewaniem zanieczyszczenia obecne w betonowym gruzie spopielają się, co wzbogaca także uzyskane tu produkty z recyklingu. uprawnienia budowlane segregator

Bezodpadowy recykling dla betonowego gruzu
Bezodpadowy recykling dla betonowego gruzu

Prażenie betonu

Jednym z etapów podczas recyklingu gruzu betonowego jest prażenie betonu. Prażenie ma tu miejsce przy temperaturze wynoszącej 300°C. W wyniku takiej temperatury całkowicie odwadnia się ettringit i występuje tu dehydratyzacja częściowa fazy C-S-H. Przy poziomie temperatur z kolei 500 do 550°C zachodzi dehydroksylacja portlandytu. Zmienia się on w wolne wapno, jakie pozwala powtórnie wiązać się podczas kontaktu z wodą. Przy temperaturze 600°C rozkłada się większość fazy C-S-H. To sprawia, że prażenie z recyklingu drobnej frazy przy poziomie temperatury 650°C jest korzystnym zjawiskiem. Ma to związek z właściwościami wiążącymi tejże frakcji oraz z możliwością zastosowania jej jako zamiennik cementu bądź dodatku aktywnego do kompozytu. egzamin na uprawnienia budowlane

Frakcja drobna z recyklingu

Chcąc sprawdzić, jakie wiążące właściwości ma drobna frakcja z recyklingu betonu, która powstaje po oddzieleniu grubego kruszywa, w pierwszej fazie domiela się ją maksymalnie do poziomu 0,250 mm i wypraża się w różnych poziomach temperatur. Może być to 350, 500 albo 650°C. W dalszym czasie przygotowuje się beleczki powstałe z cementowej zaprawy. Posiadają one wymiary 40 x 40 x 160mm. Cement zastąpiony został tu materiałem pochodzącym z recyklingu w 25% masy. uprawnienia budowlane testy

Warstwa ochronna z cementowej zaprawy

Często stwierdza się, że cementowa zaprawa stanowi w kruszywie recyklingowym w pewnym stopniu ochronną warstwę dla naturalnego kruszywa. Chroni ona od szkodliwego działania wysokich poziomów temperatur, jakie mogą wpływać na ziarno. W pracach naukowych opisano, że podczas zastosowania kruszywa po procesie obróbki cementowych betonów, beton mający 100% zawartość w sobie grubego kruszywa, jakie pochodziło z recyklingu posiadał aż 10% większa wytrzymałość na ściskanie. Wytrzymałość ta pojawiła się po 28 dniach dojrzewania. Jest ona inna, niż w przypadku betonu z naturalnym kruszywem w składzie. Jest to wynikiem tego, że po termicznej oraz mechanicznej obróbce powierzchnia kruszywa recyklingowego jest pokryta reliktami pochodzącymi z procesu dehydratyzacji powstałej w związku z prażeniem gruzu w wysokim zakresie temperatur. Częściowo wchodzą one w reakcję z nowym cementowym zaczynem. To wpływa na poprawę w betonie wytrzymałości na zginanie czy ściskanie. ( uprawnienia budowlane )

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com