fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Bezbarierowe mieszkalne budynki z elektryczną instalacją

Ważne, aby w mieszkalnym budownictwie był spełniony odpowiedni poziom standardu oraz dobrych praktyk związanych z prowadzeniem elektrycznych instalacji i ulokowaniem urządzeń oraz osprzętu. Uchwalona ustawa w lipcu 2019 przez sejm dotyczyła zapewnienia dostępności dla osób, które mają specjalne potrzeby. Zawarto w niej środki, które mają wprowadzić obowiązek dla publicznych podmiotów i innych, które realizują finansowe zadania z wykorzystaniem publicznych środków odnośnie mieszkalnych budynków oraz obiektów publicznej użyteczności. Ważnym aspektem jest to, że ustawa obejmuje większy zakres osób, niż zostało to ujęte w ustawie odnośnie niepełnosprawnych osób. Techniczne Warunki zawierają jedynie zapis ujęty w §183 ust.1 pkt 8. Mówi on o tym, że przy elektrycznych instalacjach stosuje się zasadę prostych linii prowadzenia tras elektrycznych przewodów, które muszą być równoległe do stropów i krawędzi ścian. (uprawnienia budowlane 2022)  

Bezbarierowe mieszkalne budynki z elektryczną instalacją
Bezbarierowe mieszkalne budynki z elektryczną instalacją

Nowa ustawa dla osób ze szczególnymi potrzebami

W Prawie Budowlanym nowa ustawa dokonuje zmian mających na celu wzięcie pod uwagę potrzeb ludzi. ze szczególnymi potrzebami Trzeba pamiętać, że równość w dostępności otaczających nas przestrzeni musi być spełniona, co sprawia, że każda osoba może z niej korzystać, niezależnie czy wymaga szczególnych potrzeb, czy też nie. To powoduje eliminowanie wąsko ujętych architektonicznie barier, oraz barier o charakterze technicznym. Do takich należą także bariery związane z elektryczną instalacją. Na terenie Polski nie ma obecnie przepisów, które szczegółowo określają standardy odnośnie ulokowania przewodów i elementów elektrycznych instalacji w mieszkalnym budownictwie. (uprawnienia budowlane program) 

Publikacje odnośnie mieszkań i obiektów bez barier

Na terenie wielu państw znajdujących się w Unii Europejskiej wydaje się różne publikacje, które stanowią wytyczne zarówno w kraju, jak i lokalnie. Zawierają w sobie także zalecenia związane z aspektem elektrycznych instalacji. W Polsce ukazujące się różnego rodzaju poradniki bardzo ogólnie podchodzą do tego zagadnienia. Znajdujące się w Internecie standardy odnośnie projektowania budynków dla niepełnosprawnych osób, jak i fragment zapisu dotyczący gniazd i kontaktów jest bardzo ogólnikowy i z pewnością zapisy te nie wyczerpują tematu. Artykuł opublikowany w IB nr 2/2020 o tytule „Instalacje elektryczne – projektowanie uniwersalne. Budynki mieszkalne bez barier” zawierają podstawowe terminy odnośnie dostępności i zasady uniwersalnego projektowania. Wszystkie zalecenia w artykule opierają się o niemieckie aktualnie obowiązujące wytyczne VDI/DIN oraz o normy DIN. (uprawnienia budowlane segregator )  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Instalacje elektryczne w budowlanych obiektach są ujęte w normie SER N SER-E-002:2003. W niej znajduje się wiele zaleceń odnośnie instalacji.  (uprawnienia budowlane) Załączone do tej normy wytyczne, które stanowią podstawy do planowania, opierają się przede wszystkim na aktualnej w tamtym czasie niemieckiej normy DIN 18015. Do tej pory norma ta kilkakrotnie była aktualizowana, w związku z czym zostało wydanych kilka kolejnych jej arkuszy. Dodatkowo nasi zachodni sąsiedzi dokonali publikacji normy dotyczącej budownictwa bez barier DIN 18040.  (uprawnienia budowlane kontakt)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com