fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Badania nieniszczące na obiektach budowlanych

Badania techniczne budynków i budowli – kompleks inżynierskich i prac rozwojowych, mających na celu określenie stanu technicznego i nośności konstrukcji, fundamentów i gruntu podłoża, w celu ustalenia możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania lub konieczności przeprowadzenia prac w celu wzmocnienia lub wymiany konstrukcji. Podstawowe badania budynku należy dokonać nie później niż dwa lata po oddaniu budynku do eksploatacji. Kolejne badanie powinno być przeprowadzane co najmniej raz na dziesięć lat, a w niekorzystnych warunkach eksploatacji – co najmniej raz na pięć lat. Wymagania te określone są wymagania. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Badania nieniszczące wykonywane na obiektach budowlanych
Badania nieniszczące wykonywane na obiektach budowlanych

Badania konstrukcji budowlanych

Badania konstrukcji budowlanych budynków i budowli odbywa się w następujących przypadkach:

 • identyfikacji przyczyn zniszczenia konstrukcji budowlanych budynków i budowli z wydaniem aktu badania budynków i zaleceń dotyczących usunięcia usterek;
 • podczas planowania remontu mieszkania, działki, budynki (dodatek, пристрой, przebudowa, wzrost obciążeń eksploatacyjnych, itp.);
 • podczas planowania remontu budynku;
 • wiedzy technicznej w ramach postępowań sądowych w celu oceny zgodności z przepisów budowlanych zmian;
 • ustanowienia prawa własności budynku, budowli, obiektu budowlanego, nieruchomości, itp;
 • zatwierdzenia wad i określenie przyczyn powstawania zniszczeń w procesie produkcji robót i po ich zakończeniu;
 • po uzyskaniu prawa własności do nieruchomości;
 • oceny stanu technicznego i trwałości budynku przed nabyciem nieruchomości;
 • określenia stanu technicznego konstrukcji budowlanych budynków i budowli przy ocenie wartości nieruchomości;
 • uznanie budynku pogotowia lub nienadające się do użytkowania w celu rozbiórki;
 • prowadzenia procesu budowlanego, kontroli wytrzymałości i jakości konstrukcji betonowych i monitorowania stanu technicznego przyległych do obszaru budowy budynków i budowli; (testy uprawnienia budowlane)
https://uprawnienia-budowlane.com/egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane-2-2/

Rodzaje badań

Istnieje wiele rodzajów badań nieniszczące wykonywane na obiektach budowlanych (te z kolei dzielą się jeszcze na większą ilość podgatunków):
1. Badanie fundamentów i podłoża:

– definicja pionowych i poziomych pomieszczeń i rolek podstaw i fundamentów;
– określanie stanu technicznego fundamentów;
– określanie stanu wód podstaw;
– test podkładów pionowej statycznej wtłaczającej obciążeniem osiowym stosy.

2. Określenie parametrów geometrycznych, ugięć i deformacji konstrukcji:
-pomiar ugięć i deformacji;
– nadzór nad pęknięciami.

3. Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych konstrukcji:
– określanie stanu technicznego zewnętrznym funkcjonalny;
– określenie stopnia korozji betonu i zbrojenia;
– określenie wytrzymałości betonu metodami mechanicznymi;
– ultradźwiękowa metoda określania wytrzymałości betonu;
– określenie grubości warstwy ochronnej betonu i rozmieszczenie zbrojenia;
– oznaczanie cech wytrzymałościowych armatury.

4. Badania kamiennych i армокаменных wzorów:
– określenie cech pracy i zniszczenia konstrukcji;
– określanie stanu technicznego konstrukcji kamiennych;
– oznaczanie wytrzymałości kamiennych konstrukcji.

5. Badanie konstrukcji stalowych:
– określanie stanu technicznego konstrukcji zewnętrznych znaków;
– ocena uszkodzeń korozyjnych konstrukcji stalowych;
– definicja jakości stali.

6. Badania konstrukcji drewnianych:
– określenie właściwości użytkowych konstrukcji drewnianych;
– określenie podstawowych cech charakteryzujących stan techniczny konstrukcji drewnianych;
– ocena stanu technicznego konstrukcji drewnianych.

7. Termo badania otaczających struktur:
– pomiar temperatury;
– pomiar strumieni cieplnych;
– definicja ciepłochronnych cech otaczających struktur;
– oznaczanie wilgotności otaczających struktur;
– definicja oddychalność otaczających struktur.

8. Badanie wybranych otaczających struktur:
– określanie stanu technicznego ścian zewnętrznych;

– badania stanu technicznego powłoki i pokrycia dachowe;
– badania stanu technicznego podłóg.

https://uprawnienia-budowlane.com/uprawnienia-specjalnosci-architektonicznej/

Niektóre wymagania dla oceny obiektu budowlanego

Podstawowe wymagania dotyczące kompetencji wykonawcy konstrukcji stalowych wynikających między innymi z kwalifikacji i wyposażenia określa załącznik D do normy PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.” (cennik uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com