fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zawody ułatwiające zdobycie uprawnień budowlanych

Zdobycie uprawnień budowlanych daje duże możliwości w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Aby je uzyskać należy posiadać odpowiednie wykształcenie oraz odbyć praktyki zawodowe, które mają być zgodne z wybraną specjalnością. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne)

Zawody ułatwiające zdobycie uprawnień budowlanych
Zawody ułatwiające zdobycie uprawnień budowlanych

Kwalifikacje posiadanego wykształcenia dokonuje komisja kwalifikacyjna właściwej miejscowo Izby Samorządu Zawodowego.

Zdobycie samodzielnych funkcji w budownictwie wymaga sporo czasu, nauki, wiedzy teoretycznej i praktycznej. Certyfikat jest owocem długoletniej edukacji, ukończenia praktyk zawodowych a także zdobycia pozytywnie zdanego egzaminu państwowego. Egzamin ten obejmuje wiedzę z przepisów prawa oraz umiejętności praktyczne. (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

W Polsce za wydanie uprawnień budowlanych i rozporządzenia w tej sprawie odpowiedzialna jest Polska Izba Budownictwa.

Jakie funkcje wymagają uprawnień budowlanych?

Samodzielne funkcje, które wymagają uprawnień budowlanych:

  • -kierowanie budową czy innymi robotami budowlanymi,
  • – projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, wykonywanie państwowego nadzoru budowlanego, sprawowanie kontroli technicznej, utrzymywania obiektów budowlanych. (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Przykłady zawodów oraz uprawnień budowlanych związanych z nimi

Tytuł technika budownictwa daje największe możliwości wyboru specjalności uprawnień budowlanych. Dla absolwenta to najlepsza sytuacja w wyborze dalszej kariery zawodowej.

Wykaz zawodów, które pozwalają na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych i uzyskania określonych uprawnień budowlanych znajdują się w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (testy uprawnienia architektoniczne)

Przykłady specjalności uprawnień budowlanych:

  • -konstrukcyjno-budowlana- cieśla, murarz, technik budownictwa,
  • -inżynieryjno drogowa -technik dróg i mostów, technik drogownictwa, technik budownictwa,
  • -architektoniczna -technik architekt,
  • -inżynieryjno-kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego, technik- elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. (program na uprawnienia architektoniczne)
  • – instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych-elektryk technik, elektroenergetyk transportu szynowego,
  • -technik urządzeń sanitarnych- technik energetyk, technik inżynierii środowiska, technik gazownictwa, monter sieci cieplnych. (programy do uprawnień architektonicznych)
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com