fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zawody pozwalające na zdobycie uprawnień – gdzie ich szukać?

Załącznik numer 3 do rozporządzenia dotyczącego pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zawiera pewien specjalny wykaz. Znajdziemy w nim zawody pozwalające na zdobycie uprawnień budowlanych bez konieczności zdobywania wyższego wykształcenia. Zgodność posiadanego przez nas tytułu z rozporządzeniem stwierdza odpowiednia nam miejscem komisja kwalifikacyjna. (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia)

Zawody pozwalające na zdobycie uprawnień architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych

Oczywiście nie powinien nas dziwić fakt, iż każda ze specjalności wymaga od nas innego zawodu. Może to jednak czasami umknąć naszej uwadze, a warto mieć świadomość, że z danym zawodem pewne specjalności będą dla nas po prostu niedostępne. W przypadku ubiegania się o uprawnienia architektoniczne możemy być wyłącznie technikiem architektem. Cztery zawody czekają na nas w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Są to: murarz, murarz-tynkarz, cieśla oraz technik budownictwa. (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Zawody pozwalające na zdobycie uprawnień inżynieryjnych

Wciąż stosunkowo niewielki wybór mamy w przypadku specjalności inżynieryjnej mostowej i drogowej. W tym przypadku możemy mieć tytuł technika drogownictwa, budownictwa lub technika dróg i mostów kolejowych. Gdy chcemy sterować ruchem kolejowym, przyda nam się tytuł technika  transportu kolejowego. Możemy jednak mieć również tytuł elektryka urządzeń zabezpieczania i sterowania ruchem kolejowym lub technika automatyka sterowania ruchem kolejowym. Przy specjalności dotyczącej kolejowych obiektów budowlanych akceptuje się wyłącznie dwa zawody: technika budownictwa i technika dróg i mostów kolejowych. Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna zakłada przyjmowanie kandydatów z zawodów takich jak np. technik budownictwa czy technik melioracji wodnych. Ponadto można być technikiem budownictwa wodnomelioracyjnego, budownictwa wodnego lub inżynierii środowiska i melioracji. (program na uprawnienia budowlane)

Zawody pozwalające na zdobycie uprawnień instalacyjnych

W wykazie z rozporządzenia znajdziemy również zawody potrzebne do zdobycia uprawnień instalacyjnych. W przypadku specjalności sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nie mamy wielkiego wyboru – możemy mieć wyłącznie tytuł technika telekomunikacji. Większy wybór jest w przypadku sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wśród zawodów występuje bowiem technik elektryk, elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego i technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych. W specjalności instalacyjnej dotyczącej sieci, instalacji oraz urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych możemy wybierać z minimum 5 zawodów. Wśród nich odnajdujemy technika inżynierii środowiska i melioracji, energetyka, gazownictwa, urządzeń sanitarnych czy montera sieci cieplnych. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com