fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Cel pracy

Głównym celem pracy architekta jest zaprojektowanie budynków, otaczającego je terenu, modernizacji lub rozbudowy obiektów budowlanych. Architekt jest odpowiedzialny za jakość, bezpieczeństwo i oryginalność rozwiązania. Swoją pracę wykonuje na zlecenie osób prywatnych, firm lub instytucji państwowych czyli tzw. inwestorów.

W tym zawodzie można pracować na różnych stanowiskach, na których w sposób bezpośredni lub pośredni dąży się do wyżej przedstawionego celu.

Zadania architekta

Zadaniem architekta pracującego w obsłudze prawno-inwestycyjnej jest czuwanie nad zachowaniem ładu przestrzennego na powierzonym mu terenie, zapewnienie ochrony środowiska, zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Do jego obowiązków należy także nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego, wydawanie opinii o zgodności z prawem i przepisami składanych do niego projektów. Na poziomie biura projektowego taką pracę weryfikującą wykonuje architekt zatrudniony na stanowisku weryfikatora. Jego praca nie polega na projektowaniu, ale na studiowaniu i opiniowaniu projektów wykonanych przez kolegów.

W wyniku rozwoju inwestycji budowlanych coraz bardziej pożądani są architekci pracujący w nadzorze budowlano-inwestycyjnym. Są to osoby, które mają uprawnienia architekta, a ponadto wykazują się biegłą znajomością prawa, przepisów oraz umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi, prowadzenia negocjacji i łagodzenia konfliktów. Celem pracy osoby zatrudnionej na stanowisku koordynatora procesu inwestycyjnego jest po prostu takie nadzorowanie budowy, aby wszyscy byli zadowoleni. W razie katastrofy budowlanej koordynator odpowiada przed prawem.

Alternatywne zatrudnienie

Oczywiście, architekci pracują też na stanowiskach naukowych i dydaktycznych. Celem ich pracy jest wtedy przekazanie wiedzy o projektowaniu, historii architektury, materiałach budowlanych, prawie budowlanym itp. w sposób bezpośredni (w czasie zajęć ze studentami, uczniami) lub pośredni (prowadzenie badań i studiów tematycznych oraz publikowanie ich wyników).

Specjalizacje

Architekt zajmujący się projektowaniem lub biuro projektowe może się specjalizować w określonej tematyce, np. w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym lub budownictwie sakralnym. Nie wyklucza to możliwości zmiany specjalności w razie zapotrzebowania na innego typu projekty. Zmiana specjalizacji wymaga wertowania fachowej literatury i nabycia nowego doświadczenia.

Architekt pracujący we własnym zakresie zajmuje się: kontaktami z inwestorem, opracowywaniem koncepcji, przygotowywaniem dokumentacji technicznej, wizytami w urzędach, aż po nadzór na budowie.

Zakres zadań i czynności wykonywanych przez architekta w pracowniach projektowych zależy od zajmowanego przez niego stanowiska, a także od organizacji pracy w danym biurze.

Każdy architekt sporządzający projekt obiektu budowlanego wykonuje dziesiątki szkiców, aby znaleźć najwłaściwszą i oryginalną formę budynku. Sposób rysowania szkiców zależy od stylu pracy danej osoby. Niektórzy zaczynają od koncepcji układu pomieszczeń wewnątrz budynku, inni rysują bryłę budynku z różnych stron , tak jak ją sobie właśnie wyobrazili. Jedni używają kredek, inni tylko ołówka albo pisaka. Gdy już wstępna koncepcja zostanie zaakceptowana przez klienta, architekt wykonuje dokumentację techniczną. Kreśli rapidografami na kalce, siedząc przy specjalnym stole rysunkowym (2 m długości, ok. 1,5 m szerokości) i używając przyrządów służących do rysowania linii prostych i do nich prostopadłych, różnego rodzaju szablonów (do odwzorowywania różnych kształtów), cyrkli, ołówków itp. Swój projekt architekt może też wykonać za pomocą komputera.

Podsumowanie

Architekt musi współpracować ze specjalistami z innych branż związanych z budownictwem, a także konsultować się z klientem oraz uzyskać zatwierdzenie gotowego projektu w odpowiednich urzędach. Tak więc dużą część czasu pracy poświęca na kontakt z innymi ludźmi: konsultowanie, negocjowanie, nadzorowanie.

Architekt często sięga do literatury zawodowej, gdyż musi znać szczegółowe przepisy budowlane, obowiązujące przy realizacji danego typu obiektów. Czasem musi wykonać fotografie miejsca, gdzie ma powstać jego dzieło, albo obiektu, który go zainspirował.

Architekt, który jest osobą projektującą miejsca pracy i odpoczynku dla wielu różnych ludzi, musi najpierw poznać ich pracę, potrzeby lub tradycje. Gdy projektuje np. budynek teatru, powinien dokładnie poznać pracę ludzi tam zatrudnionych, przestudiować pewne problemy z dziedziny akustyki itp.

Cykl pracy architekta kończy się, nadzorem na budowie, aż do momentu jej ukończenia. Wtedy dopiero może w całej okazałości zobaczyć efekt swojej pracy projektowej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com