fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przed rozpoczęciem budowy

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy odpowiednio zagospodarować plac budowy. Rozumie się przez to m.in.: ogrodzenie terenu, doprowadzenie energii elektrycznej i wody, wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie dróg i przejść oraz zapewnienie zaplecza technologicznego.

Zaplecze technologiczne na budowie

Zaplecze technologiczne budowy, stanowią urządzenia oraz wytwórnie produkcji pomocniczej. Znajdują się też odrębne wyspecjalizowane jednostki wykonawstwa, które zaopatrują plac budowy w różne prefabrykaty i materiały; mogą też świadczyć różnego rodzaju usługi.

Zaplecza technologiczne zlokalizowane są zazwyczaj w granicach placu budowy lub w jej najbliższym otoczeniu na czas realizacji robót. Wybór właściwego rodzaju zaplecza technologicznego zależy głównie od potrzeb wykonawcy, rodzaju budowy oraz technologiczno-organizacyjnych rozwiązań realizacji zadań budowlanych.

Podział zaplecza technologicznego

Zaplecze technologiczne możemy podzielić na pośrednie oraz bezpośrednie.

Zaplecze technologiczne pośrednie przedsiębiorstwa budowlanego to różnego rodzaju mniejsze wytwórnie, warsztaty i bazy. Podlegają one bezpośrednio przedsiębiorstwu lub grupie przedsiębiorstw i są przeznaczone głownie do obsługi budów. W skład takiego typu zaplecza wchodzą zazwyczaj:  wytwórnie prefabrykowanych elementów betonowych, miejsce składowania sprzętu, bazy transportu, oraz warsztaty (np. ślusarsko-kowalskie, stolarskie).

Zaplecze technologiczne budowy bezpośrednie stanowią warsztaty (zbrojarski, ciesielski, ślusarsko-kowalski). Wchodzą tu w skład też inne wytwórnie, które podlegają bezpośrednio pod kierownictw budowy i pracujące tylko i wyłącznie dla potrzeb danej budowy. Zaplecza technologiczne tego typu mieszczą się zazwyczaj na placu budowy bądź na sąsiadującym z nim terenem. Na terenie takiego zaplecza znajduje się zwykle betonownia/wytwórnia elementów prefabrykowanych. Występuje wtedy, gdy na budowie są stosowane bardzo ciężkie elementy prefabrykowane, których transport nie byłby możliwy lub ekonomicznie nieopłacalny).

Części składowe zaplecza technologicznego

Zaplecze technologiczne budowy może stanowić:

  • – baza produkcyjno-usługowa dla potrzeb jednej, zazwyczaj dużej budowy
  • – baza produkcyjno-usługowa dla potrzeb jednego przedsiębiorstwa
  • – zakład przemysłu stałego.

Występowanie powyższych elementów dało w efekcie ulepszenie wydajności pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Przykładem nowoczesnego rozwiązania zaplecza technologicznego w Polsce są budowy powstające zakłady produkcyjne zajmujące się wytwarzaniem elementów prefabrykowanych zarówno dla budownictwa przemysłowego (tzw. „fabryki fabryk”), jak też dla budownictwa mieszkaniowego (tzw. „fabryki domów”). Ich  wspólną cechą jest to, że mają wytwarzać elementy prefabrykowane bardzo wysokiej jakości.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com