fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zagrożenie osuwiskami przy hydrotechnicznych budowlach

Zagrożenia związane z osuwiskiem to ważne problemy dla architektonicznych budynków, które są zlokalizowane w górskich obszarach. Narażone są również budynki, które mają predyspozycje, do występowania tego rodzaju zagrożeń. Zagrożenia osuwiskowe można podzielić na bezpośrednie oraz pośrednie. Bezpośrednie zagrażają w bezpośredni sposób konstrukcji budynku, a pośrednie stwarzają zagrożenie dla brzegów zbiorników sztucznych, które związane są wodnymi zaporami.  Osuwiska stwarzają zagrożenie na każdym z etapów inwestycji. Mogą one pojawiać się zarówno podczas ziemnych prac, jak i w przypadku przygotowywania terenu. Nie można wykluczyć zagrożenia osuwiskiem również przy napełnianiu zbiornika i użytkowaniu go w dalszym czasie. W związku z tym należy dokonać szczegółowo geologicznego rozwiązania i uwzględnić osuwiskowe zagrożenia w rejonie budowy hydrotechnicznej konstrukcji.(uprawnienia budowlane kontakt)

Zagrożenie osuwiskami przy hydrotechnicznych budowlach
Zagrożenie osuwiskami przy hydrotechnicznych budowlach

 

Osuwisko powstałe nad Międzybrodzkim Zbiornikiem

Osuwisko to znajduje się z prawej strony Międzybrodzkiego Jeziora ponad zaporą w Porąbce. Jest to stare osuwisko, którego aktywność przypadała na ubiegły wiek. Od 2010 roku zostało uznane za nieaktywne i ustabilizowane. 19 maja 2010 roku intensywne ruchy na całej jego powierzchni spowodowało, że uaktywniło się. W górnej części osuwisko rozwinęło się w rejonie zwartego leśnego kompleksu. Jego dolna i środkowa część jest zurbanizowana. W 2010 roku w maju występowała otwarta szczelina, której szerokość wynosiła od kilku centymetrów do nawet 2 metrów, a głębokość kształtowała się na poziomie od 1 do 2 metrów. Szczelina ta występowała równolegle w stosunku do głównej skarpy. W tym miejscu w czerwcu 2010 roku miało miejsce największe uaktywnienie osuwiska. (uprawnienia budowlane program)

Zagrożenia osuwiskowe w Polsce

Na terenie Polski osuwiskowe zagrożenia dla hydrotechnicznych obiektów występują w miejscach, gdzie osuwiskowa podatność kształtuje się na wysokim poziomie. Do takich rejonów można zaliczyć głównie Karpaty, a także inne rejony, które mają wysoką podatność, czyli Pojezierze Mazurskie, Sudety czy wiślane skarpy. Najważniejszymi czynnikami, które powodują masowe ruchy w Polsce są roztopowe oraz opadowe wody. Tektoniczne wstrząsy wykazują, że tylko kilka przypadków osuwisk ma charakter historyczny bądź starszy plejstoceński.(segregator egzamin ustny uprawnienia)

Intensywne opady deszczu w Polsce

W maju oraz czerwcu 2010 roku Polskę, a dokładniej jej południową część nawiedziły katastrofalne opady deszczu. Odnotowano w tym czasie intensywne osuwiskowe ruchy w Karpatach, co przełożyło się w tym rejonie na potężną skalę zniszczeń. W takim wypadku można mówić o zagrożeniu rzeczywistym hydrotechnicznych obiektów. Jednym z osuwisk miało miejsce na terenie Międzybrodzia Bialskiego w przysiółce Łaski. Uszkodzone zostały tam budynki, komunikacyjna infrastruktura oraz przesyłowe linie. Ogromne masy skalne przesuwające się w dół w kierunku Jeziora Międzybrodzkiego powodowały, że istniało realne zagrożenie dla zapory, oraz dla terenów, które położone były w odcinku dolnym doliny Soły. Miało to związek z szybkimi ruchami, które mogły spowodować, że powstanie fala.(akty prawne uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com