fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Projektant jako samodzielna funkcja techniczna

Bycie projektantem jest równoznaczne z posiadaniem uprawnień budowlanych, ponieważ jest to jedna z samodzielnych funkcji technicznych. Jak każde inne stanowisko, projektant posiada zarówno prawa, jak i obowiązki. Nietrudno się domyśleć, że na projektancie spoczywa zadanie samego projektowania jak i kontroli, czy projekt na pewno spełnia wszystkie przepisy. Jednak to nie wszystko. Jakie są inne zadania projektanta budowlanego? (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Zadania projektanta budowlanego – przede wszystkim projektowanie

Tak jak już zostało wspomniane, główny obowiązek projektanta to oczywiście opracowanie projektu budowlanego według określonych zasad i przepisów. Zadania projektanta budowlanego to więc przede wszystkim praca zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zawodowych i zagospodarowania terenu. Jego działania muszą pokrywać się z ustaleniami o uwarunkowaniach środowiskowych, wymaganiami prawa budowlanego a także przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Warto pamiętać o wszystkich tych czynnikach. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Zadania projektanta budowlanego – dbanie o bezpieczeństwo

Jeżeli wymaga tego sytuacja, projektant powinien zapewnić osobom posiadającym uprawnienia budowlanego w odpowiedniej specjalności wzięcie udziału w opracowywaniu projektu. Niezwykle istotna jest też prawidłowa koordynacja techniczna opracowań projektów tychże osób ze specyfiką obiektu oraz zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Warto pamiętać, że projektant odpowiada za sporządzenie informacji na ich temat. Zebrane w ten sposób dane są wykorzystywane podczas wykonywania specjalnego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (testy uprawnienia architektoniczne)

Pełna wiedza o projekcie

Zadania projektanta budowlanego to również wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektów oraz sporządzanie dokumentacji technicznej. Projektant musi wiedzieć, dlaczego zastosowano takie a nie inne rozwiązania w projekcie. W rozwiewaniu wątpliwości służą mu uzyskane wcześniej uzgodnienia, opinie i sprawdzenia. W tym celu projektant sporządza lub uzgadnia indywidualną dokumentację techniczną w zakresie wyrobów budowlanych. Warto równocześnie wspomnieć, że na żądanie inwestora lub innego właściwego organu projektanta można zobowiązać do pełnienia nadzoru autorskiego. Obejmuje on potwierdzanie zgodności projektu z realizowanymi pracami budowlanymi oraz w razie takiej potrzeby – uzgadnianie możliwości działań zamiennych. Chodzi tutaj o rozwiązania, które nie były początkowo wspomniane w projekcie, ale czas pokazał, że będą one pod jakimiś względami lepsze. Takie rozwiązania zgłasza kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.