fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ustalenie wymiarów stanowiska

Aby móc określić wymiary jednego stanowiska przechowywania, konieczne jest dodanie do największego wymiaru samochodu odpowiedni wymiar znormalizowany:

a) odstęp między równolegle stojącymi samochodami, jak również między samochodem a ścianą, średnio – 50 cm,

b) odstęp między bokiem samochodu a słupem – 25 cm,

c) odstęp między przodem i tyłem samochodu a ścianą lub bramą – 60 cm i 25 cm.

Z kolei szerokość pochylni oraz przejazdów ograniczonych należy określić w podobny sposób jak powyżej (testy 2021 uprawnienia). Dodatkowo należy pilnować, żeby:

– dodać do największej szerokości samochodu 80 cm,

– przy pochylni jednopasowej szerokość wynosiła w sumie nie mniej niż 250 cm,

– przy pochylni dwupasowych szerokość nie była mniejsza niż 500 cm.

Zakłada się, że minimalna wysokość boksu samochodu osobowego powinna wynosić 200 cm. Jednocześnie jest to najniższy punkt elementów, które wystają ze stropów. Można również założyć wysokość 220 cm. Wysokość pięter mieści się w przedziale 250-300 cm.

Wymiary stanowisk w garażach
Wymiary stanowisk w garażach

Układ konstrukcyjny

Ostateczne ustalenie wymiarów poziomych i pionowych garaży zależy przede wszystkim od przyjętego schematu konstrukcyjnego. Z reguły jest tak, że najpopularniejszą konstrukcją garaży są układy:

– żelbetowe szkieletowe,

– półszkieletowe,

– z elementów wielkopłytowych lub wielkoprzestrzennych.

W przypadku garaży parterowych bądź zagłębionych można zastosować inny rozstaw podpór oraz inne rodzaje konstrukcji. Jest to możliwe dzięki mniejszemu obciążeniu stropu. W niektórych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku konieczności zastosowania oświetlenia górnego, można wykorzystać inny układ stropów.

Z tego powodu układy halowe mogą posiadać rozstawy wynoszące. Dotyczy to typowych dźwigarów 15 m, które zwiększa się o każdy następny moduł przejazdu czy stanowiska.

Ze względu na udostępnienie światła naturalnego w konstrukcjach garaży możliwe jest zastosowanie szeregu rozwiązań analogicznych do hal przemysłowych (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). Mowa jest tu o dachach:

– szedowych,

– świetlikowych,

– powierzchniowych,

– pilastych,

– łukowych,

– innych.

Garaże wielopiętrowe

Ze względu na konieczność spiętrzania kondygnacji garażowych, niezbędne może się okazać zainwestowanie dodatkowej powierzchni, która jest przeznaczona wyłącznie na komunikację pionową. Wśród garaży wielopiętrowych wyróżnia się dwa typy:

– rampowe – pochylniowe,

– mechaniczne z dźwigami.

W przypadku garaży rampowych stosuje się napęd własny samochodu aż do momentu ustawienia w boksie. Z kolei w drugim przypadku wykorzystuje się dźwigi oraz przenośniki:

– dla komunikacji pionowej,

– od momentu podstawienia samochodu aż do boksu.

Istnieje możliwość, żeby zastosować oba te typy w tym samym momencie.

Pochylnie

Zakłada się, że spadek pochylni powinien się zmieścić w granicy 3-20%. Liczbę pięter ogranicza się z reguły długością drogi. Jest to odległość, którą musi przebyć samochód od wjazdu do najbardziej oddalonego stanowiska. Należy pamiętać o tym, żeby nie była ona większa niż 1000 m. Z tego też powodu liczba kondygnacji powinna wynosić 7 (uprawnienia architektoniczne 2021).

Wyróżnia się pochylnie ze względu na:

– usytuowanie w planie,

– zarys geometryczny,

– sposoby ruchu,

– wysokość wznoszenia,

– izolację przeciwpożarową.

Biorąc pod uwagę usytuowanie w planie wyróżnia się pochylnie:

a) zewnętrzne:

– mieszczą się poza kubaturą budynku,

– są ekonomiczniejsze przy jednoczesnej trudniejszej eksploatacji w złych warunkach klimatycznych,

b) wewnętrzne:

– są centralnie usytuowane,

– są dogodniejsze dla obsługi powierzchni danych pięter.

Ze względu na zarys geometryczny wyróżnia się pochylnie:

a) prostoliniowe:

– pozwalają na stosowanie większych pochyleń podłużnych i mniejszych szerokości,

– można zastosować prostszą konstrukcję,

b) krzywoliniowe:

– mogą posiadać formy kołowe, eliptyczne oraz pierścieniowe współśrodkowe,

– rozwinięciem są pochylnie jednozwojone oraz dwuzwojone, które dopuszczają zwiększenie przelotowości przez większą ilość pasów komunikacyjnych.

Z uwagi na rodzaj ruchu wyróżnia się pochylnie:

– ciągłe – zapewniają ciągły ruchu od wjazdu do stanowiska,

– przerywane – łączą dwie sąsiednie kondygnacje lub półkondygnacje.

Oprócz powyższych podziałów wyróżnia się także pochylnie jednokierunkowe lub dwukierunkowe, jednopasmowe lub dwupasmowe (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne). Dodatkowo z uwagi na wysokość wzniesienia mówi się o pochylniach:

– jednobiegowych,

– dwubiegowych,

– wielobiegowych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com