fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Wymagane wykształcenie – kierunek studiów

Rozporządzenie z 6 maja 2019r. mówi o przygotowaniu zawodowym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na budowie. Określa ono jasno zasady kwalifikacji wykształcenia, niezbędnego do uzyskania pożądanych uprawnień budowlanych. W dokumencie poświęca się wiele miejsca na wymagane wykształcenie. Rozporządzenie określa wykaz kierunków studiów, które są odpowiednie bądź pokrewne dla interesujących nas specjalności. Na podstawie tego dokumentu stwierdza się zgodność określonego w nim kierunku z tym przez nas ukończonym. W dokumencie znajdziemy także listę specjalizacji dla specjalności oraz zawodów, które są związane z budownictwem. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Wymagane wykształcenie – weryfikacja i kwalifikacja

Rozporządzenie skupia się też na określeniu w jaki sposób weryfikuje się wymagane wykształcenie posiadane (bądź nie) przez kandydata. Tam znajdziemy też potrzebne informacje o sposobie jego kwalifikacji oraz dokumentowania. Może zdarzyć się sytuacja, gdy nazwa ukończonego przez nas kierunku studiów nie pokrywa się z nazwą kierunku umieszczonego w rozporządzeniu. Co w takiej sytuacji? Potrzebne będzie zaświadczenie o odbyciu studiów bądź suplement do dyplomu. Z przedstawionych przez nas dokumentów musi wynikać, że co najmniej 1/3 studiów dotyczyła zajęć kształtujących wiedzę i umiejętności danego zakresu studiów. Wykształcenie zdobyte za granicą podlega indywidualnej kwalifikacji; wtedy komisja przygląda się programowi kształcenia. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Wymagane wykształcenie: a może zawód?

Dokument wyszczególnia także listę zawodów, które pozwolą nam na uzyskanie określonej specjalności uprawnień budowlanych. Wykaz ten znajdziemy w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Kwalifikacja odbywa się w taki sam sposób jak postępuje się w przypadku studiów wyższych. Oznacza to, ze nazwa zawodu musi pokrywać się z nazwą, która została wskazana we wspomnianym załączniku. Warto pamiętać również o tym, że odpowiednie, wymagane wykształcenie to bardzo ważna, choć jedna rzecz. Czeka nas jeszcze odbycie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu. (testy uprawnienia budowlane) (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.