fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wielkość, którą wprowadził Abrams, była istotna w przypadku porównania wyłącznie kruszyw, które przesiewano na komplecie sit typu Tylersa. Nie było możliwości, aby wykorzystywać ją do porównania z kruszywami, które segreguje się na sitach, które wykorzystuje się w innych krajach.

Był to błąd, który usunął Hummel (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). W 1930 r. uogólnił on sposób wyznaczenia wskaźnika uziarnienia. Uogólnienie polegało na tym, że wprowadzoną przez Abramsa wielkość można porównywać niezależnie od zespołu sit, na których dokonuje się podziału na frakcje. Minusem wskaźnika miałkości Hummla jest dość żmudne i pracochłonne obliczanie jego wartości.

Wskaźnik miałkości Hummla
Wskaźnik miałkości Hummla

Wyznaczenie wartości

Wskaźnik uziarnienia Hummla jest miarą międzynarodową. Jest to wartość, która nie jest zależna od zespołu sit, na którym ma miejsce analiza sitowa.

Kłopotliwe jest bezpośrednie wyznaczenie wartości. Liczba m to powierzchnia, która znajduje się pomiędzy wykresem uziarnienia, który sporządza się w skali półlogarytmicznej, a osią rzędnych oraz poziomą linią odpowiadającą rzędnej 100%.

Na osi odciętych odmierza się wymiar oczek sit w skali logarytmicznej. Z kolei w przypadku osi rzędnych jest to przedstawienie w skali liniowej ilości kruszywa, które przechodzi przez otwory odpowiednich sit. Jest to wartość podana w procentach. Sito o otworze 0,1 mm jest początkiem układu (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Obliczenie powierzchni Hummka

Powierzchnię Hummla oblicza się poprzez:

– sumowanie pól prostokątów, trójkątów bądź trapezów,

– wykorzystanie planimetru.

Poniżej podany zostanie przykład obliczenia wskaźnika Hummla dla krzywej B2.

Zaczynając od wymiaru 0,125 wszystkie sita mają rytm skoku. W związku z tym podziałką są również odcinki A = log 2 = 3,01 cm. Powierzchnia uziarnienia Hummla znajduje się powyżej krzywej przesiewu. Wyraża się ją w cm2. Jej zadaniem jest określenie wskaźnika uziarnienia.

Wskaźniki wodożądności

Wskaźniki wodożądności dla piasku i żwiru najczęściej oblicza się zgodnie ze wzorem Sterna. Należy zauważyć, że w przypadku miału i tłucznia wskaźniki te rosną o 10% (program egzamin uprawnienia 2021).

Trzeba pamiętać o tym, że wskaźniki wodne nie są wystarczające do jednoznacznego określenia rodzaju kruszywa pod względem granulometrycznym. Zapotrzebowanie wody przez 1 kg kruszywa wiąże się z nieskończenie wieloma kompozycjami granulometrycznymi. Dotyczy to uziarnienia jednofrakcjowego do uziarnienia składającego się z wielu frakcji. Idealnym przykładem jest sytuacja, kiedy przy konsystencji plastycznej wodożądność kruszywa wynosi W=0,047. Oznacza to, że jest to:

– kruszywo, które składa się wyłącznie z ziaren jednej frakcji,

– dowolna kombinacja ziaren mniejszych i większych od f6, które dają identyczną wodożądność.

Oprócz tego wiadome jest, że wskaźnik uziarnienia jest elementem, który nie wystarcza do tego, żeby jednoznacznie móc określić wartość granulometryczną kruszywa.

Do pełnej charakterystyki kruszywa do betonów potrzebne są jeszcze inne dodatkowe kryteria. W przypadku interpretacji geometrycznej należy wskazać sposób wybrania jednej krzywej przesiewu z pęku krzywych mających jedną wartość wskaźnika uziarnienia, której odpowiada dodatkowo określony wskaźnik wodny.

Jednym z takim kryterium jest zależność funkcyjna, która wiąże ze sobą wodożądność W, szczelność S oraz wskaźnik uziarnienia U. Na skutek badań doświadczalnych wykazano zależność, która zachodzi pomiędzy wodożądnością kruszywa a jego szczelnością i wskaźnikiem uziarnienia. Krzywa wyrażającą tę zależność dla pewnej serii kruszyw o szczelności S = 0,746. Charakter zależności W = f (S, U) nie ulega wątpliwości.

Na skutek poszukiwania formy analitycznego przedstawienia powyższej zależności udało się uzyskać wzór na wodożądność stosu okruchowego dla betonu o danej konsystencji.

Dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com