fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Z pewnością przedstawione poniżej informacje będą bardzo przydatne dla osób, które chcą ubiegać się o uprawnienia budowlane. Jeżeli chodzi o Polskę, to można je zdobyć wyłącznie po zdaniu egzaminu państwowego (testy uprawnienia budowlane 2020). Aby móc do niego przystąpić należy dostarczyć dokumenty wymagane przez samorządy zawodowe. Istotnie, najważniejszy jest tutaj wniosek o nadanie uprawnień budowlanych. Poza tym konieczne są dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Wypełnianie wniosku krok po kroku

Gdzie można znaleźć wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych? Kandydaci znajdą go w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. We wniosku należy wpisać podstawowe dane, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, telefon kontaktowy, datę i miejsce urodzenia oraz tytuł zawodowy. Na pewno nie można zapomnieć o podaniu właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa lub architektów oraz specjalności uprawnień. Oczywiście, konieczne jest również wskazanie, czy uprawnienia mają być bez ograniczeń czy z ograniczeniami (program egzamin uprawnienia 2019). Ponadto, czy odnoszą się do projektowania, kierowania robotami budowlanymi czy też do obu łącznie.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

Ważnym aspektem podczas wypełniania wniosku jest zwrócenie uwagi na dokumenty, które musimy do niego dołączyć. Są to dokumenty takie jak: odpis dyplomu inżyniera, magistra inżyniera, technika/mistrza, suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów. Oczywiście konieczne są również oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, formularz osobowy oraz życiorys zawodowy. Nie można zapomnieć o dołączeniu dowodu wpłacenia pierwszej raty za postępowanie kwalifikacyjne. Istotnie, wszystkie te dokumenty musimy potwierdzić składając oświadczenie, że są zgodne z prawdą (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Decyzja o przyznaniu uprawnień budowlanych

Istotnie, podczas podawania informacji we wniosku należy zwrócić uwagę na to, aby były jasne i precyzyjne. Oczywiście na decyzję o tym, jaką specjalność, zakres i rodzaj uprawnień można uzyskać wpływa wiele czynników. Decydują o tym przede wszystkim wykształcenie kandydata oraz odbyta praktyka zawodowa. Istotnie praktyka powinna być odpowiednio długa (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Jeśli natomiast ubiegamy się o uprawnienia do projektowania, wówczas konieczne jest odbycie zarówno praktyki projektowej jak i wykonawczej. Z kolei w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi konieczna jest tylko praktyka na budowie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com