fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Weryfikacja oraz kwalifikacja wykształcenia

Bezsprzecznie wykształcenie każdej osoby, która ubiega się o uprawienia budowlane jest poddawane weryfikacji oraz kwalifikacji. Istotnie, zajmuje się tym Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna (egzamin na uprawnienia budowlane). Wytyczne związane z przeprowadzaniem powyższych czynności określa Rozporządzenie dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Obowiązuje ono 25 września 2015 roku.

Weryfikacja oraz kwalifikacja wykształcenia

W jaki sposób dokonuje się kwalifikacji wykształcenia?

Ww. czynności polegają na określeniu czy dany kierunek studiów jest odpowiedni, czy pokrewny dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych. Wykształcenie jest sprawdzane pod względem zgodności z wykazem kierunków odpowiednich i pokrewnych dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych. Z pewnością warto się z nim zapoznać (program uprawnienia budowlane). Znajdziemy go w załączniku nr 2 do powyższego Rozporządzenia. Natomiast już teraz należy wiedzieć, że weryfikacji dokonuje się na podstawie trzech czynników. Są nimi dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów.

Studia na kierunku pokrewnym lub odpowiednim

Ważnym aspektem jest to, że kandydat musi ukończyć jeden z powyższych kierunków studiów (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli informacje znajdujące się w wypisie z przebiegu studiów lub suplemencie do dyplomu potwierdzają, że co najmniej jedna trzecia programu studiów lub jedna trzecia liczby godzin dotyczyły zajęć kształtujących wiedzę i umiejętności pasujących do zakresu kierunku studiów.

Wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności

Oczywiście powyższy wymóg jest konieczne do ubiegania się o uprawienia budowlane. Zostaje on spełniony wówczas, gdy nazwa specjalności wybranego kierunku studiów i zakres umiejętności i wiedzy wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych pokrywają się. Istotnie, zalicza się również studia, które obejmowały zajęcia w zakresie, które określają przepisy. Godnym uwagi jest fakt, że osobę kształcąca się w innym kraju poddaje się indywidualnej weryfikacji (program egzamin uprawnienia 2019). Tak przeprowadzana kwalifikacja opiera się na sprawdzeniu programu kształcenia. Jak również na określeniu czy ukończony kierunek odbiega od informacji zwartych w Rozporządzeniu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com