fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

 Wśród uprawnień budowlanych wyróżniamy uprawnienia elektryczne, czyli uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Uprawnienia wydawane są przez polską izbę inżynierów budownictwa. W przypadku uprawnień budowlanych elektrycznych do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na jednym z kierunków inżynierii elektrycznej lub elektroenergetyki lub elektrotechniki. Bardzo ważna jest również praktyka. Należy odbyć ją w ciągu jednego roku.

Do uzyskania uprawnień elektrycznych bez ograniczeń, należy ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria elektryczna, elektroenergetyka, elektrotechnika i należy odbyć półtora roku praktyki na terenie budowy. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Istnieje możliwość ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach wcześniej już wymienionych, jednak w tym przypadku należy odbyć 3 lata praktyki budowlanej na budowie.

Uprawnienia elektryczne budowlane po technikum

Uprawnienia budowlane elektroniczne można również uzyskać po ukończeniu technikum. Taki tryb kształcenia umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych elektrycznych w ograniczonym zakresie, po uzyskaniu takich tytułów jak technik elektroenergetyk, technik elektryk, technik transportu szynowego lub technik elektryk kolejowy w sieci elektroenergetycznych.

Oprócz tego wykształcenia musi być odbyta czteroletnia praktyka zawodowa na budowie. Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej wydawane są przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Kandydaci kierunków technicznych oprócz uzyskanych kwalifikacji zawodowych oraz praktyki zawodowej muszą przejść proces kwalifikacyjny oraz zdać egzamin na uprawnienia budowlane. Egzaminy te odbywają się 2 razy w roku w sesjach wiosennej i jesiennej. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Koszty związane z procesem kwalifikacji i egzaminu kształtują się w granicach 1600 zł do 2200 zł. Jest to więc dość kosztowna inwestycja, jednak warto uzyskać tego typu uprawnienia, które pozwalają rozwijać się w branży budowlanej. Należy również pamiętać, że do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie np. jako kierownik inspektor czy projektant. Dotyczy to obiektów i sieci elektroenergetycznych, należy corocznie uiścić opłatę w wysokości około 500 zł. Opłata ta stanowi składki członkowskie, a także obowiązkowe ubezpieczenie OC. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com