fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uzyskanie uprawnień budowlanych to nie lada wyzwanie. Aby poznać zasady związane z kwalifikacją wykształcenia niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych warto zapoznać się z rozporządzeniem z 6 maja 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcje technicznych w budownictwie. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

W rozporządzeniu tym można znaleźć kierunki studiów, które są odpowiednie lub też pokrewne w danej specjalności, a także wykaz zawodów związanych z budownictwem i wszystkie specjalizacje jakie wyodrębnione są w poszczególnych kierunkach. Warto zastanowić się nad wyborem danego wykształcenia, aby wybór właściwej ścieżki zawodowej był trafny i pozwalał na uzyskanie jak największych efektów w przyszłości. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Oprócz wskazanych kierunków studiów rozporządzenie ukazane zawody, które pozwalają na uzyskanie określonej specjalności uprawnień budowlanych, kalibracja przebiega tak samo jak w przypadku studiów, co oznacza, że nazwa zawodu musi odpowiadać nazwie wskazanej, jak w załączniku. Wśród specjalności, które posiadają uprawnienia budowlane wyróżnia się:  specjalność architektoniczna, specjalność konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna mostowa, inżynieryjno drogowa, inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym, inżynieryjno-techniczna, techniczna inżynieryjna wyburzeniowa, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne). Uzyskanie uprawnień budowlanych jak widać wymaga dużej wiedzy.

Istnieje również zwolnienie z egzaminu na uprawnienia budowlane absolwentów studiów prowadzonych na podstawie umowy, o której jest mowa w artykule 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zawartej między uczelnią, a właściwym organem samorządu zawodowego w zakresie odpowiadającym programowi studiów, opracowanym z udziałem organu samorządu zawodowego oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie artykułu 16. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com