fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Uznanie zagranicznych uprawnień zawodowych do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych jest możliwe tylko po złożeniu odpowiedniego wniosku. Musi on zawierać komplet informacji, dlatego warto wiedzieć, co należy w nim zamieścić. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Wniosek o uznanie zagranicznych uprawnień zawodowych

Wniosek o uznanie uprawnień zdobytych poza Polską musi przede wszystkim zawierać imię i nazwisko a także datę i miejsce urodzenia zainteresowanego. Powinno tam także znaleźć się obywatelstwo i nazwa państwa oraz określenie zawodu, do którego nasze uprawnienia mają zostać uznane. Przydatne będą wszelkie informacje o kwalifikacjach zawodowych czy uprawnieniach do wykonywania zawodu, które już posiadamy. Istotne są też informacje dotyczące wykształcenia i lista załączonych dokumentów. Nie zapomnijmy też jednak o podaniu naszych danych kontaktowych. (program na uprawnienia budowlane)

Ważne załączniki

Uznanie zagranicznych uprawnień zawodowych nie powiodłoby się, gdybyśmy nie przedstawili wraz z wnioskiem odpowiednich dokumentów. Wśród nich musi być potwierdzenie naszego obywatelstwa oraz potwierdzenie posiadania określonych uprawnień zawodowych. Koniecznie należy też dołączyć zaświadczenie dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego. W nim musimy dokładnie wyszczególnić wszystkie obiekty budowlane a także ich projekty oraz nazwy i adresy. Oprócz tego należy zamieścić informacje o kubaturach i powierzchniach każdego z wymienianych w zaświadczeniu obiektów. Ważne są także konstrukcje i charakterystyki obiektów budowlanych oraz wyszczególnienie wykonanych prac budowlanych i projektowych. W dokumencie trzeba wskazać pełnione funkcje techniczne oraz określić charakter prowadzonych czynności. Niezwykle ważne są też: dowód opłaty skarbowej, dowód opłaty za proces kwalifikacji i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych (przetłumaczone na język polski). (testy uprawnienia architektoniczne)

Uznanie zagranicznych uprawnień zawodowych – weryfikacja wniosku

Gdy złożymy wniosek, przygląda się mu i ocenia zespół weryfikacyjny. Jeśli sytuacja tego wymaga, może ona przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę wyjaśniającą. Ma ona na celu sprawdzenie znajomości języka polskiego zarówno w mowie, jak i w piśmie. Jest to ważne przez wzgląd na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zespół weryfikacyjny podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów, a w przypadku jej braku, decyzję podejmuje przewodniczący. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości może on też poprosić Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej o wystawienie opinii. (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Podziel się:

Ocena artykułu:

1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.