fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uznanie zagranicznych uprawnień zawodowych do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych jest możliwe tylko po złożeniu odpowiedniego wniosku. Musi on zawierać komplet informacji, dlatego warto wiedzieć, co należy w nim zamieścić. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Wniosek o uznanie zagranicznych uprawnień zawodowych

Wniosek o uznanie uprawnień zdobytych poza Polską musi przede wszystkim zawierać imię i nazwisko a także datę i miejsce urodzenia zainteresowanego. Powinno tam także znaleźć się obywatelstwo i nazwa państwa oraz określenie zawodu, do którego nasze uprawnienia mają zostać uznane. Przydatne będą wszelkie informacje o kwalifikacjach zawodowych czy uprawnieniach do wykonywania zawodu, które już posiadamy. Istotne są też informacje dotyczące wykształcenia i lista załączonych dokumentów. Nie zapomnijmy też jednak o podaniu naszych danych kontaktowych. (program na uprawnienia budowlane)

Ważne załączniki

Uznanie zagranicznych uprawnień zawodowych nie powiodłoby się, gdybyśmy nie przedstawili wraz z wnioskiem odpowiednich dokumentów. Wśród nich musi być potwierdzenie naszego obywatelstwa oraz potwierdzenie posiadania określonych uprawnień zawodowych. Koniecznie należy też dołączyć zaświadczenie dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego. W nim musimy dokładnie wyszczególnić wszystkie obiekty budowlane a także ich projekty oraz nazwy i adresy. Oprócz tego należy zamieścić informacje o kubaturach i powierzchniach każdego z wymienianych w zaświadczeniu obiektów. Ważne są także konstrukcje i charakterystyki obiektów budowlanych oraz wyszczególnienie wykonanych prac budowlanych i projektowych. W dokumencie trzeba wskazać pełnione funkcje techniczne oraz określić charakter prowadzonych czynności. Niezwykle ważne są też: dowód opłaty skarbowej, dowód opłaty za proces kwalifikacji i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych (przetłumaczone na język polski). (testy uprawnienia architektoniczne)

Uznanie zagranicznych uprawnień zawodowych – weryfikacja wniosku

Gdy złożymy wniosek, przygląda się mu i ocenia zespół weryfikacyjny. Jeśli sytuacja tego wymaga, może ona przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę wyjaśniającą. Ma ona na celu sprawdzenie znajomości języka polskiego zarówno w mowie, jak i w piśmie. Jest to ważne przez wzgląd na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zespół weryfikacyjny podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów, a w przypadku jej braku, decyzję podejmuje przewodniczący. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości może on też poprosić Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej o wystawienie opinii. (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com