fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Uprawnienia geodezyjne

 Uprawnienia geodezyjne, czy uprawnienia zawodowe, które pozwalają na wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Zadania te określone są w ustawie z 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

W tym przypadku geodeta uprawniony może być między innymi do kierowania pracami przy wykonywaniu czynności rzeczoznawcy z prac geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Geodeta może być uprawniony na przykład do kierowania pracami przy wykonywaniu czynności rzeczoznawcy, spraw geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia w geodezji i kartografii nadawane są przez głównego geodetę  kraju na wniosek osoby zainteresowanej.

Istnieje obowiązek wpisu do rejestru dokonywanego na podstawie tytułu zawodowego w zakresie tych uprawnień. Uprawnienia geodezyjne wymagają posiadania wykształcenia technicznego średniego lub wyższego w zakresie geodezji i kartografii, posiada zdolności do czynności prawnych. Geoda to osoba, która nie była karana za określona w ustawie katalog przestępstw, oczywiście zdobycie praktyki jest możliwe tylko i wyłącznie po odbyciu praktyk i długość jej trwania, zależna jest od poziomu wykształcenia oraz zakres uprawnień. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)


Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje główny geodeta kraju na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych osobom zainteresowanym. Opłaty jakie wiążą się z postępowaniu kwalifikacyjnym to opłata postępowania kwalifikacyjnego, która obejmuje część 1 i część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego, wynosi 900 zł wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, obejmujące także część o której mowa w artykule 42a ustawy punkt 21 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wynosi 150 zł. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.