fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

 Uprawnienia geodezyjne, czyli uprawnienia zawodowe, które pozwalają na wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Zadania te określone są w ustawie z 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

W tym przypadku geodeta uprawniony może być między innymi do kierowania pracami przy wykonywaniu czynności rzeczoznawcy z prac geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Geodeta może być uprawniony na przykład do kierowania pracami przy wykonywaniu czynności rzeczoznawcy, spraw geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia w geodezji i kartografii nadawane są przez głównego geodetę  kraju na wniosek osoby zainteresowanej.

Istnieje obowiązek wpisu do rejestru dokonywanego na podstawie tytułu zawodowego w zakresie tych uprawnień. Uprawnienia geodezyjne wymagają posiadania wykształcenia technicznego średniego lub wyższego w zakresie geodezji i kartografii, posiada zdolności do czynności prawnych. Geoda to osoba, która nie była karana za określona w ustawie katalog przestępstw, oczywiście zdobycie praktyki jest możliwe tylko i wyłącznie po odbyciu praktyk i długość jej trwania, zależna jest od poziomu wykształcenia oraz zakres uprawnień. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)


Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje główny geodeta kraju na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych osobom zainteresowanym. Opłaty jakie wiążą się z postępowaniu kwalifikacyjnym to opłata postępowania kwalifikacyjnego, która obejmuje część 1 i część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego, wynosi 900 zł wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, obejmujące także część o której mowa w artykule 42a ustawy punkt 21 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wynosi 150 zł. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com