fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Jaką wiedzę warto posiadać na temat uprawnień budowlanych?

Uprawnienia budowlane to bardzo przydatne uprawnienia w przypadku, kiedy rozważa się podjęcie kariery w branży budowlanej. Dzięki nim, można pełnić na budowie samodzielne funkcje techniczne. Ich zakres obejmuje zarówno projektowanie obiektów budowlanych, jak i sprawowanie nad nimi opieki podczas procesu ich wznoszenia.

Osoba, która chciałaby podjąć się trudu zdobycia uprawnień budowlanych, powinna nabyć o nich niezbędną wiedzę. Przydadzą się przede wszystkim informacje o tym, co należy zrobić, aby je zdobyć oraz jakie możliwości dają konkretne uprawnienia budowlane.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać uprawnienia budowlane?

Droga do zdobyć uprawnień budowlanych może skutecznie zniechęcić wielu kandydatów do jej podjęcia. Pierwszym warunkiem jest oczywiście zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Najlepiej byłoby, gdyby kandydat na uprawnienia budowlane zdobył się na podjęcie trudu zdobycia niezbędnej wiedzy na studiach. W zależności od tego, w jakim kierunku podejmie się tego wykształcenia oraz czy przerwie edukację na I stopniu lub też dotrwa do II, będzie mógł zdobyć uprawnienia budowlane w określonym zakresie. Należy bowiem pamiętać, że uprawnienia budowlane można zdobyć w stopniu nieograniczonym oraz w stopniu ograniczonym. (program na uprawnienia budowlane)

Kolejnym krokiem na drodze do uprawnień budowlanych powinno być odbycie zawodowej praktyki budowlanej. Wbrew pozorom, nie jest to jedynie formalność. Praktyki budowlane to czas na zdobycie cennego doświadczenia, praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach lub w szkole zawodowej czy technicznej. Praktyki budowlane mogą, a właściwie powinny odbywać się zarówno w biurze projektowym, jak i na placu budowy. Czas ich trwania zależny jest od konkretnych uprawnień, o jakie stara się kandydat. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Po zdobyciu niezbędnej wiedzy na studiach oraz po uzyskaniu doświadczenia podczas praktyk budowlanych, przychodzi czas na weryfikację umiejętności. Ma to miejsce na egzaminach na uprawnienia budowlane.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane jest dwuetapowy. Pierwszy z etapów to egzamin pisemny. Przebiega on w formie testu jednokrotnego wyboru. Sprawdza wiedzę między innymi z zakresu prawa budowlanego czy prawa administracyjnego. (program egzamin uprawnienia 2020)

Egzamin ustny natomiast bazuje głównie na wiedzy praktycznej. Może on ściśle wiązać się z projektami, z jakimi kandydat na uprawnienia budowlane miał do czynienia podczas swojej praktyki zawodowej.

Samodzielne funkcje techniczne

Po pomyślnym zdaniu wszystkich egzaminów i po zdobyciu niezbędnych uprawnień, można z powodzeniem pełnić samodzielne funkcje techniczne. W ich skład wchodzi między innymi wspomniane wyżej projektowanie i kierowania budową czy robotami budowlanymi. Dzięki uprawnieniom budowlanym można także sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów, pełnić nadzór inwestorki czy nadzór autorski. ( program przygotowujący do uprawnień budowlanych )

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.