fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia budowlane po technikum

O jakie uprawnienia budowlane może starać się technik?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane po technikum

Kierunek studiów

Warunki zdobycia uprawnień budowlanych po technikum określone są w Rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Zgodnie z rozporządzeniem technicy mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. Kandydaci, którzy chcą występować o uprawnienia bez ograniczeń oraz uprawnienia w ograniczony zakresie do projektowania muszą mieć ukończone studia wyższe.

Co warto wiedzieć? Możliwość uzyskania uprawnień budowlanych po technikum została przywrócona w 2014 r. po dłuższej przerwie, podczas której taka możliwość została odebrana technikom. 

 

Do czego upoważniają uprawnienia po technikum?

Osoby posiadające tytuł technika mogą występować wyłącznie o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi.  Szczegółowe informacje o tym, jakie obiekty można nadzorować posiadając uprawnienia w ograniczonym zakresie znajdziesz tutaj.

Przed rozpoczęciem starania się o uprawnienia budowlane ograniczone warto zwrócić uwagę na to, że ich posiadanie daje ograniczone możliwości. Z reguły ogranicza się do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na niewielkich obiektach budowlanych. 

 

Przykładem mogą być uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowana robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, które uprawniają do kierowania obiektami o kubaturze do 1000 m3 oraz:

 • o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
 • posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
 • przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
 • niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
 • niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej. 
 

Dodatkowe informacje dotyczące uprawnień konstrukcyjno-budowlanych znajdziesz TUTAJ.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane po technikum?

Proces zdobycia uprawnień budowlanych po technikum nie różni się zasadniczo od postępowania prowadzonego dla osób z wyższym wykształceniem. 

Różnica polega na długości praktyki budowlanej, którą musi odbyć kandydat. W przypadku techników okres ten wynosi 4 lata. Dla osób z wykształceniem wyższym okres ten zostaje skrócony do 3 lat lub 1,5 roku odpowiednio w przypadku ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku odpowiednim. 

Praktyka zawodowa liczona jest dopiero po zdobyciu tytułu technika.

Specjalności uprawnień o jakie może starać się technik

Specjalności uprawnień budowlanych o jakie mogą starać się technicy określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

O poszczególne uprawnienia mogą starać się następujący technicy:

 • uprawnienia architektoniczne – technik architekt,
 • uprawnienia konstrukcyjno-budowlane – technik budownictwa,
 • uprawnienia mostowe – technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, technik budowy dróg, technik budownictwa kolejowego, technik budownictwa,
 • uprawnienia drogowe – technik drogownictwa, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik dróg i mostów kolejowych, technik budowy dróg, technik budownictwa kolejowego, technik budownictwa,
 • uprawnienia sanitarne – technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń sanitarnych, technik energetyk, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik gazownictwa,
 • uprawnienia elektryczne – technik elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych,
 • uprawnienia telekomunikacyjne – technik telekomunikacji,
 • uprawnienia kolejowe w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – technik dróg i mostów kolejowych, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik budownictwa kolejowego, technik budownictwa,
 • uprawnienia kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym – technik elektryk urządzeń zabezpieczania i sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. 

Weryfikacja wykształcenia

Jak weryfikowane jest wykształcenie na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów?

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com