Uprawnienia budowlane inspektora nadzoru

Uprawnienia budowlane inspektora nadzoru budowlanego

Kryteria zawodu  inspektora nadzoru budowlanego ściśle określone są przez przepisy prawa budowlanego. Najważniejszymi wymaganiami jest posiadana wiedza techniczna z zakresu budownictwa, praktyka zawodowa przynajmniej dziesięcioletnia, właśnie praktyka i doświadczenie są ważne. (program na uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia budowlane inspektora nadzoru budowlanego

Uprawnienia budowlane inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego- hierarchia organów

Inspektor nadzoru budowlanego pracuje w organach powiatowych i wojewódzkich. Mamy więc do czynienia z powiatowym i wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego oraz głównym inspektorem nadzoru budowlanego. (testy 2019 uprawnienia)

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego posiada następujące kompetencje: kontroluje budowę, postanawia o wymierzeniu kary, wydaje pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu, wydaje decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości, kontroluje obiekty budowlane w czasie budowy i użytkowania. (program uprawnienia architektoniczne)

Inspektor nadzoru budowlanego jest to organ wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  Centralnym organem administracji rządowej, administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. To on wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który jest urzędem administracji rządowej.

Jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Oczywiście bardzo ważne jest tutaj wykształcenia, należy ukończyć studia np. budownictwo lub architektura. Po ukończeniu studiów należy odbyć praktykę, czyli pracować w zawodzie. W tym czasie prowadzi się  dziennik praktyk. Absolwent bierze czynny udział w inwestycjach, jeździć na budowę i uczestniczyć w kolejnych jej etapach  powstawania. Następnie należy zdać egzamin państwowy w Izbie Inżynierów lub w Izbie architektów.

Z czym się wiąże zawód inspektora nadzoru budownictwa?

Inspektor nadzoru budowlanego pojawia się kilka lub kilkanaście razy na budowie, kontroluje poszczególne etapy powstawania tej inwestycji. Mogą to być takie etapy jak odbiór wykopów, zbrojenia stropu w konstrukcji dachu. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.