Uprawnienia budowlane i wykształcenie

Uprawnienia budowlane i wykształcenie – wprowadzenie

Co wspólnego mają ze sobą uprawnienia budowlane i wykształcenie? Jeśli nie zdobędziemy konkretnego zawodu lub nie ukończymy określonego kierunku studiów, o nadaniu uprawnień możemy zapomnieć. Dlatego jeśli chcemy w przyszłości związać naszą pracę z branżą budowlaną, musimy zwrócić dużą uwagę na wybór odpowiedniego kierunku kształcenia. Jest to szczególnie istotne, gdy dopiero co stoimy przed decyzją o zapisaniu się do szkoły wyższej. (program na uprawnienia budowlane)

Uprawnienia budowlane i wykształcenie – który kierunek wybrać

Rozporządzenie dotyczące przygotowania zawodowego do sprawowania funkcji technicznych w sposób samodzielny określa kierunki, które możemy studiować. Są one odpowiednie lub pokrewne dla konkretnych specjalizacji uprawnień budowlanych. Należy mieć na uwadze, że dla każdej specjalności wykaz takich kierunków jest często inny. Jest ich jednak wszystkich na tyle dużo, że dostępność do uprawnień budowlanych zwiększa się. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia budowlane i wykształcenie – kierunki odpowiednie a pokrewne

Wyżej wspomniane rozporządzenie wskazuje listę kierunków, po których możemy ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych. Wyróżnia ono między innymi kierunki odpowiednie. Zostały one w sposób bezpośredni dobrany do konkretnej specjalizacji. Oznacza to, że wszystko czego się uczymy, w dużej mierze pokrywa się z wybraną przez kandydata specjalnością uprawnień budowlanych. Po takich studiach możemy ubiegać się o uprawnienia nieograniczone. Na liście w rozporządzeniu znajdują się też kierunki pokrewne, czyli te bardziej ogólne. Przygotowują do zdobycia uprawnień w różnych specjalizacjach, ale w stopniu ograniczonym. (uprawnienia budowlane – egzamin)

Uprawnienia budowlane i wykształcenie – problem różnic w nazewnictwie

Problematycznym faktem jest brak systematyzacji nazw kierunków w Polsce, stąd czasami dość znaczące różnice w nazwach studiów pomiędzy poszczególnymi uczelniami; różnice na tyle istotne, że nie odpowiadają nazwom zawartym w rozporządzeniu. Gdy sami stoimy przed takim problemem najlepiej będzie dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień suplementu do dyplomu bądź wypisu z przebiegu studiów. Taki dokument musi potwierdzić  kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Następny krok należy do Komisji Kwalifikacyjnej, która porównuje informacje w załączonych dokumentach z tymi znalezionymi w rozporządzeniu. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.