Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Odpowiednie wykształcenia, odbyta praktyka zawodowa to nie wszystko by otrzymać uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Należy również podejść do egzaminu składający się z części pisemnej oraz ustnej. By podejść do egzaminu ustnego najpierw należy zdać egzamin pisemny, jest on jednokrotnego wyboru. W tym teście każde pytanie ma trzy odpowiedzi, ale jak możemy się domyślić tylko jedna z nich jest prawidłowa.(program z aktami na uprawnienia budowlane)

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przygotowuje bazę pytań, z której później korzysta się do przygotowania testu. Ustawy i rozporządzenia tam zawarte różnią się w zależności od sesji egzaminacyjnej. Baza ta nie może trafić do wiadomości publicznej i jak dotąd zawsze udawało się utrzymać ją w tajemnicy. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi trwa najdłużej, bo aż 135 minut. Składa się z 90 pytań testowych (63 z nich są ściśle związane z daną specjalnością i obejmują ustawę Prawa budowlanego oraz innych ustaw dotyczących wybranej specjalności ).(materiały do nauki na egzamin) Kolejne 18 pytań jest o warunkach BHP przy pracach budowlanych, a ostatnie 9 są już tylko związane z postępowaniem administracyjnym. Należy udzielić 68 poprawnych odpowiedzi by zdać egzamin.

Odrębne uprawnienia – egzamin

115 minut trwa egzamin na odrębne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Posiada 75 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru, aby zdać trzeba odpowiedzieć poprawnie na 57 z nich. 53 pytania dotyczą ustawy Prawo budowlane i wszelkich innych ustaw, aktów wykonawczych i przepisów dotyczących wybranej specjalności. Ponadto 7 pytań dotyczy postepowania administracyjnego. Kolejne 15- bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie wykonywania robót budowlanych. Tak więc test sam w sobie nie różni się zbytnio jeśli chodzi o rodzaje specjalności. (więcej ciekawostek)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.