fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Z pewnością, aby poznać zakres powyższych uprawnień warto sięgnąć do właściwego rozporządzenia. W rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 roku znajduje się szczegółowy opis uprawnień w ww. zakresach. I tak w specjalności architektonicznej uprawnienia bez ograniczeń umożliwiają projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie architektury obiektu. Z kolei te same uprawnienia w zakresie ograniczonym wiążą się z pewnymi obostrzeniami (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Otóż umożliwiają wykonywanie tych prac jedynie w obiektach, których kubatura nie przekracza 1000 m3 na terenie lub w zabudowie zagrodowej.

Businesswoman having rest in chair with her arms on head

Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Istotnie powyższe uprawnienia cieszą się największą popularnością. Jeżeli uzyskamy je bez ograniczeń, wówczas mamy prawo do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury oraz konstrukcji obiektu. Natomiast w zakresie ograniczonym – umożliwiają jedynie wykonywania ww. prac w przypadku obiektów budowlanych o wysokości nieprzekraczającej 1000 m3. Poza tym takie obiekty muszą spełniać określone warunki (nauka do uprawnień budowlanych). Są nimi: wysokość do 12 m nad poziomem terenu oraz muszą być do 3 kondygnacji nadziemnych. Poza tym wysokość kondygnacji nie może przekraczać 4,8m. Kolejne warunki to: posadowienie na stabilnym gruncie nośnym, posadowienie na głębokości nieprzekraczającej 3m poniżej poziomu terenu. Jak również brak na budowie elementów wstępnie sprężanych, brak konieczności uwzględniania eksploatacji górnicze oraz rozpiętość elementów konstrukcyjnych nieprzekraczająca 6m. Poza tym wysięg wsporników musi być do 2m (testy uprawnienia budowlane).

Warto postawić na uprawnienia bez ograniczeń

Jeżeli ktoś zastanawia się, o jaki zakres uprawnień się ubiegać, to z pewnością lepiej jest postawić na te bez ograniczeń. Przede wszystkim dają one większe możliwości w zakresie wykonywanych prac (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Dlatego też, jeżeli posiada się odpowiednie wykształcenie dobrze jest wybrać właśnie uprawnienia bez ograniczeń. Godnym uwagi jest fakt, że również osoby posiadające uprawnienia w ograniczonym zakresie mogą rozszerzyć zakres swoich uprawnień. Wówczas należy podejść do egzaminu obejmującego materiał, którego zabrakło na egzaminie o uprawnienia w ograniczonym zakresie.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.