fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Różnice między uprawnieniami bez ograniczeń a w ograniczonym zakresie

Uprawnienia bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie - które lepsze?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane ograniczone

Które uprawnienia wybrać ograniczone czy bez ograniczeń?

Przystępując do egzaminu na uprawnienia budowlane warto dobrze przemyśleć, które uprawnienia wybrać – bez ograniczeń czy w ograniczonym zakresie. Niewątpliwie osoby które posiadają wykształcenie wystarczające do uzyskania uprawnień w nieograniczonym zakresie powinny o takie właśnie uprawnienia się starać. Czynnikiem decydującym jest tu więc przede wszystkim wykształcenie. W przypadku uprawnień bez ograniczeń wymagane wykształcenie jest zawsze wyższe. 

Kolejnym czynnikiem jest długość praktyki zawodowej. W przypadku uprawnień do projektowania i łącznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi wymagana praktyka budowlana jest taka sama niezależnie od rodzaju uprawnień (ograniczone czy bez ograniczeń). Praktyka dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi jest natomiast skorelowana z wykształceniem jakie posiada kandydat. Najdłuższa praktyka na budowie może trwać nawet 4 lata. 

Czy w takim razie uprawnienia bez ograniczeń mają jakieś wady? Tak, jest to większy zakres materiału do nauki. Przed każdym egzaminem Izby publikują wykazy przepisów i norm jakie muszą znać osoby występujące o nadanie uprawnień. Ilość aktów prawnych i ich zakres jest zależy od specjalności, ale również od rodzaju uprawnień. W przypadku uprawnień bez ograniczeń liczba aktów, które musi znać kandydat jest zawsze większa. Przy profitach jakie kandydat zyskuje zdobywając uprawnienia nieograniczone wada ta staje się nieznacząca, a godziny poświęcone na naukę owocują w przyszłości.

Odpowiedź jest więc jednoznaczna – jeśli tylko Twoje wykształcenie Ci na to pozwala warto wystąpić o uprawnienia bez ograniczeń. Co ważne, koszt przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego jest taki sam w przypadku uprawnień nieograniczonych i z ograniczeniami.

 

Jeżeli ktoś zastanawia się, o jaki zakres uprawnień się ubiegać, to z pewnością lepiej jest postawić na te bez ograniczeń. Przede wszystkim dają one większe możliwości w zakresie wykonywanych prac. Dlatego też, jeżeli posiada się odpowiednie wykształcenie dobrze jest wybrać właśnie uprawnienia bez ograniczeń. Godnym uwagi jest fakt, że również osoby posiadające uprawnienia w ograniczonym zakresie mogą rozszerzyć zakres swoich uprawnień. Wówczas należy podejść do egzaminu obejmującego materiał, którego zabrakło na egzaminie o uprawnienia w ograniczonym zakresie.

Do czego uprawniają uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie?

Istotnie powyższe uprawnienia cieszą się największą popularnością. Jeżeli uzyskamy je bez ograniczeń, wówczas mamy prawo do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury oraz konstrukcji obiektu. Natomiast w zakresie ograniczonym – umożliwiają jedynie wykonywania ww. prac w przypadku obiektów budowlanych o wysokości nieprzekraczającej 1000 m3. Poza tym takie obiekty muszą spełniać określone warunki. Są nimi: wysokość do 12 m nad poziomem terenu oraz muszą być do 3 kondygnacji nadziemnych. Poza tym wysokość kondygnacji nie może przekraczać 4,8m. Kolejne warunki to: posadowienie na stabilnym gruncie nośnym, posadowienie na głębokości nieprzekraczającej 3m poniżej poziomu terenu. Jak również brak na budowie elementów wstępnie sprężanych, brak konieczności uwzględniania eksploatacji górnicze oraz rozpiętość elementów konstrukcyjnych nieprzekraczająca 6m. Poza tym wysięg wsporników musi być do 2m.

Podstawa prawna

Obostrzenia i wymagania stawiane uprawnieniom zarówno ograniczonym jak i bez ograniczeń są zawarte w następujących aktach:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (ściągnij PDF) – tu znajdziesz informacje między innymi o wymaganej długości praktyki budowlanej i wymaganym wykształceniu.
 2. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych (ściągnij PDF)

+ załącznik nr 16 do Regulaminu 'Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane’ (Ściągnij PDF) – tu znajdziesz informacje odnośnie egzaminu pisemnego i ustnego,  tym czas egzaminu, ilość pytań,

3. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (ściągnij PDF– tu znajdziesz informacje odnośnie egzaminu pisemnego i ustnego dla specjalności architektonicznej.

Uprawnienia ograniczone - czy ich zdobycie ma sens?

uprawnienia bez ograniczen czy w ograniczonym zakresie

Praktyka i wykształcenie - różnice

Uprawnienia do projektowania

Bez ograniczeń

W ograniczonym zakresie

Wykształcenie

ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub
 • ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

Praktyka budowlana

 • przy sporządzaniu projektów – 1 rok
 • na budowie – 1 rok
 • przy sporządzaniu projektów – 1 rok
 • na budowie – 1 rok

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

Bez ograniczeń

W ograniczonym zakresie

Wykształcenie

ukończenia studiów:

a) drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

ukończenia:

a) studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub

b) studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub

c) studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub

posiadania:

d) tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo

e) dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Praktyka budowlana

odbycia odpowiednio: 

a) półtorarocznej praktyki na budowie,

b) trzyletniej praktyki na budowie,

odbycia praktyki na budowie w wymiarze:

a) 1,5 roku,

b) 1,5 roku,

c) 3 lat,

d) 4 lat,

e) 4 lat.

Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Bez ograniczeń

W ograniczonym zakresie

Wykształcenie

ukończenia studiów  drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

ukończenia:

a) studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub

b) studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

Praktyka budowlana

odbycia odpowiednio praktyki: 

a) rocznej na budowie,

b) półtorarocznej na budowie,

odbycia odpowiednio praktyki: 

a) rocznej na budowie,

b) półtorarocznej na budowie,

Egzamin pisemny i ustny - różnice

Sam egzamin, zarówno ustny jak i pisemny, nie różni się znacząco pomiędzy uprawnieniami organicznymi i bez ograniczeń. Różnice polegają na czasie trwania egzaminu pisemnego oraz na ilości pytań zadanych na egzaminach ustnym i pisemnym. W związku z tym, że w przypadku uprawnień nieograniczonych materiał do nauki jest bardziej obszerny, ilość pytań na egzaminie pisemnym i ustnym jest w tym przypadku większa. Poniższe tabele przedstawia dokładnie jak kształtują się te liczby.

Uprawnienia oddzielnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi

Bez ograniczeń

W ograniczonym zakresie

Egzamin pisemny

 • 115 minut
 • 75 pytań (53 z Prawa budowlanego i innych przepisów związanych ze specjalnością, 15 z BHP, 7 z KPA)
 • 57 wymaganych poprawnych odpowiedzi
 • 70 minut
 • 45 pytań (32 z Prawa budowlanego i innych przepisów związanych ze specjalnością, 9 z BHP, 4 z KPA)
 • 34 wymaganych poprawnych odpowiedzi

Egzamin ustny

 • 60 minut
 • 8 pytań (1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa, 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej, 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy)
 • 27 punktów / 40 możliwych
 • 60 minut
 • 6 pytań (1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa, 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej, 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy)
 • 20 punktów / 30 możliwych

Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Bez ograniczeń

W ograniczonym zakresie

Egzamin pisemny

 • 135 minut
 • 90 pytań (63 z Prawa budowlanego i innych przepisów związanych ze specjalnością, 18 z BHP, 9 z KPA)
 • 68 wymaganych poprawnych odpowiedzi
 • 90 minut
 • 60 pytań (42 z Prawa budowlanego i innych przepisów związanych ze specjalnością, 12 z BHP, 6 z KPA)
 • 45 wymaganych poprawnych odpowiedzi

Egzamin ustny

 • 60 minut
 • 10 pytań (1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa, 4 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej, 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy)
 • 34 punktów / 50 możliwych
 • 60 minut
 • 8 pytań (1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa, 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej, 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy)
 • 27 punktów / 40 możliwych

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza

Egzamin pisemny

 • 70 minut
 • 45 pytań (32 z Prawa budowlanego i innych przepisów związanych ze specjalnością, 9 z BHP, 4 z KPA)
 • 34 wymaganych poprawnych odpowiedzi

Egzamin ustny

 • 60 minut
 • 6 pytań (1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa, 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej, 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy)
 • 20 punktów / 30 możliwych

Uprawnienia ograniczone i bez ograniczeń w specjalnościach

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane

Bez ograniczeń

uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu

W ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:

 1. o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
 2. posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
 3. przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
 4. niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
 5. niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

Bez ograniczeń

uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu

W ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej

Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

W ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3

Bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 1. drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;
 2. kolejowy obiekt inżynieryjny: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej do
projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów
i przepustów.

W ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 1. jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie;
 2. przepust.

Uprawnienia inżynieryjne mostowe

Uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje.

Bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

W ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3

Uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia inżynieryjne kolejowe w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów budowlanych, takich jak kolejowy obiekt inżynieryjny: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie oraz z wyjątkiem sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, które objęte są uprawnieniami elektrycznymi bez ograniczeń, oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

W ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h.

Bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 1. droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 2. droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

W ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 1. droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 2. droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych.

Uprawnienia inżynieryjne drogowe

Uprawnienia inżynieryjne kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu do urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

W ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych

Bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

W ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Uprawnienia inżynieryjne hydrotechniczne

Uprawnienia inżynieryjne wyburzeniowe

Bez ograniczeń

uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych lub kierowania tymi robotami budowlanymi, związanymi z użyciem materiałów wybuchowych

W ograniczonym zakresie

BRAK

Różnice między uprawnieniami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie

O które uprawnienia budowlane lepiej się starać? - ograniczone czy bez ograniczeń

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com