fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykonawca

Realizuje projekt przedstawiony przez inwestora co polega na postawieniu obiektu w danej lokalizacji. Wykonywanie budynku realizuje się przez firmę czy przedsiębiorstwo posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie. Dla ułatwienia i usprawnienia budowy wybiera się kierownika budowy gdzie potrzebne są specjalne uprawnienia. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie które było określone w umowie. (uprawnienia budowlane)

 

Inwestor

Jest to osoba, której zadaniem jest zlecenie budowy konkretnego obiektu. Dodatkowo przedstawia się założenia jakie powinny być zachowane. (testy na uprawnienia budowlane)

 

Umowa

Zawiera etapy budowy, informację o użytych materiałach budowanych, planowany termin wykonania. (segregator z aktami prawnymi na uprawnienia budowlane)

 

Co powinna zawierać umowa wykonawcy i inwestora o roboty budowlane

 • – Dane inwestora i wykonawcy (nazwa firmy wykonawcy)
 • – Miejsce i dzień zawarcia umowy
 • – informacje na temat obiektu i adresu realizacji projektu
 • – termin przekazania terenu budowy
 • – informację i końcowym odbiorze budowy
 • – termin rozpoczęcia budowy
 • – informację o materiałach budowlanych
 • – termin zakończenia robót
 • – informację o firmie która przekaże materiały budowlane
 • – informację o użytych maszynach podczas realizacji
 • – Warunki które musi spełnić inwestor w tym wypadku jest to udostępnienie wykonawcą energii elektryczną i wodę, dziennik budowy i nadzór inwestorski

„W celu wykonania obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Inwestor zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy energię elektryczną oraz wodę, przekazać dziennik budowy, a także  zapewnić nadzór inwestorski.” (cennik z naszymi programami do przygotowania na egzamin)

 • – Informację co zrobić podczas nie przewidzianych trudności w realizacji i przedłużeniu terminu zakończenia budowy

„Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany Wykonawca niezwłocznie powiadamia o nich na piśmie lub faxem Inwestora.

 • – Informację o wynagrodzeniu dla wykonawcy takie jak całkowity koszt, termin zapłaty czy numer rachunku
 • – informacje o karze
 • – Odręczny podpis Inwestora i Wykonawcy
 • – dodatkowe informacje

 

Dlaczego warto spisywać umowę

 • – w celach dowodowych
 • – uniknięcie konfliktów
 • – poprawia współprace
 • – po jej sporządzeniu łatwiej walczyć o swoje prawa
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com