fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Terminy egzaminów

Terminy egzaminów

Kiedy odbędą się egzaminy na uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia budowlane

Podstawowe informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane reguluje ustawa Prawo budowlane

Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego (Art. 12, ust. 4e) egzamin przeprowadzany jest co najmniej dwa razy w roku, w terminie określonym przez właściwą Izbę samorządu zawodowego. 

Egzamin pisemny odbywa się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym dniu i o tej samej godzinie.

Egzamin ustny odbywa się w kolejnych dniach po egzaminie pisemnym. Terminy egzaminów ustnych są ustalane indywidualnie dla każdego z kandydatów. 

Termin egzaminu pisemnego - PIIB

Sesja wiosna 2023

Egzamin pisemny w sesji wiosennej odbędzie się 26 maja 2023 r.

Sesja jesień 2023

Egzamin pisemny przeprowadzany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa odbędzie się 17 listopada 2023 r.

Termin egzaminu pisemnego - IARP

Sesja wiosna 2023

Egzamin pisemny dla architektów w sesji wiosna 2023 odbędzie się w 2 czerwca 2023 r.

Sesja jesień 2022

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej to jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminu w specjalności architektonicznej. W sesji jesień 2022 egzamin odbędzie się w 1 grudnia 2023 r.

Termin egzaminu ustnego

Terminy inywidualne

Druga część egzaminu na uprawnienia budowlane to egzamin ustny. Terminy egzaminu ustnego ustalane są indywidualnie dla każdego kandydata. Do egzaminu ustnego mogą przystąpić tylko osoby które pozytywnie zaliczyły egzamin pisemny. 

Egzaminy ustne rozpoczynają się bezpośrednio po egzaminie pisemnym i trwają niekiedy nawet kilka miesięcy.

Złożenie dokumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym

Pamiętaj aby odpowiednio wcześnie złożyć dokumenty w postępowaniu kwalifikacyjnym

terminy składania dokumentów uprawnienia budowlane 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.