fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Terminy egzaminów

Terminy egzaminów

Kiedy odbędą się egzaminy na uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia budowlane

Podstawowe informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane reguluje ustawa Prawo budowlane

Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego (Art. 12, ust. 4e) egzamin przeprowadzany jest co najmniej dwa razy w roku, w terminie określonym przez właściwą Izbę samorządu zawodowego. 

Egzamin pisemny odbywa się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym dniu i o tej samej godzinie.

Egzamin ustny odbywa się w kolejnych dniach po egzaminie pisemnym. Terminy egzaminów ustnych są ustalane indywidualnie dla każdego z kandydatów. 

Termin egzaminu pisemnego - PIIB

Sesja jesień 2022

 
Egzamin pisemny przeprowadzany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa odbędzie się 18 listopada 2022 r.

Sesja wiosna 2023

 
Egzamin pisemny w sesji wiosennej odbędzie się w maju 2023 r.

Termin egzaminu pisemnego - IARP

Sesja jesień 2022

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej to jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminu w specjalności architektonicznej. W sesji jesień 2022 egzamin odbędzie się w 2 grudnia 2022 r.

Sesja wiosna 2023

 
Egzamin pisemny dla architektów w sesji wiosna 2023 odbędzie się w czerwcu 2023 r.

Termin egzaminu ustnego

Terminy inywidualne

Druga część egzaminu na uprawnienia budowlane to egzamin ustny. Terminy egzaminu ustnego ustalane są indywidualnie dla każdego kandydata. Do egzaminu ustnego mogą przystąpić tylko osoby które pozytywnie zaliczyły egzamin pisemny. 

Egzaminy ustne rozpoczynają się bezpośrednio po egzaminie pisemnym i trwają niekiedy nawet kilka miesięcy.

Złożenie dokumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym

Pamiętaj aby odpowiednio wcześnie złożyć dokumenty w postępowaniu kwalifikacyjnym

terminy składania dokumentów uprawnienia budowlane 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.