fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Teren budowy – organizacja placu budowy

Organizacja placu budowy polega m.in. na jego odpowiednim wytyczeniu, ogrodzeniu i zabezpieczeniu.
Jednym z pierwszych obowiązków przed rozpoczęciem budowy jest umieszczenie tablicy informacyjnej, na której będą przedstawione podstawowe informacje dotyczące budowy. kierownik budowy jest zobowiązany do umieszczenia jej w widocznym miejscu.

Tablica informacyjna

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku na tablicy informacyjnej powinny znajdować się następujące dane:

 • – dokładne określenie rodzaju wykonywanych prac, a także podanie adresu, gdzie są one wykonywane;
 • – numer pozwolenie na budowę;
 • – nazwę organu nadzorującego budowę oraz jego dane teleadresowe;
 • – imię i nazwisko oraz dane teleadresowe inwestora (w przypadku, gdy inwestorem jest firma należy podać nazwę przedsiębiorstwa);
 • – dane wykonawcy robót budowlanych (w przypadku wielu wykonawców muszą być podane wszystkich osób/firm, które będą związane z budową);
 • – imię i nazwisko oraz dane teleadresowe kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektantów;
 • – alarmowe numery na policję, straż pożarną, pogotowie;
 • – numer telefonu do okręgowego inspektora pracy.

W praktyce inżynierskiej pomija się część danych. Jest to oczywiście praktyka, która nie powinna mieć miejsca.

Ogrodzenie terenu budowy

Zakres obowiązków kierownika budowy w celu zabezpieczenia terenu budowy to między innymi ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.
Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

 

Strefy niebezpieczne na terenie budowy

Strefy niebezpieczne  wyznacza się przez ich ogrodzenie i oznakowanie. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi.

 • wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
 • doprowadzenie mediów, tj. wody i energii elektrycznej, odprowadzenie lub utylizacja ścieków,
 • urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
 • zapewnienie oświetlenia, zarówno naturalnego, jak i sztucznego,
 • dobranie właściwej wentylacji,
 • zagwarantowanie łączności telefonicznej,
 • stworzenie składowisk materiałów i wyrobów.
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com