fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane

Na swoim egzaminie na uprawnienia budowlane możesz spotkać się z pytaniami dotyczącymi środków ochrony indywidualnej. Są to dość popularne pytania, które znajdują się w puli pytań z Bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego też warto znać podstawowe wiadomości na ten temat. Środki zabezpieczenia indywidualnego i informacje niezbędne do zdania egzaminu znajdziesz w naszym programie przygotowującym do egzaminu http://uprawnienia-budowlane.com/uprawnienia-budowlane

Środki zabezpieczenia indywidualnego

Środkami ochrony indywidualnej są wszelkie elementy noszone lub trzymane przez pracownika, w celu ochrony przed  niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia czynnikami występującymi w środowisku pracy. Środki ochrony indywidualnej dzieli się ze względu na rodzaj obrażeń wywoływanych przez czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne.

O tym jakie środki ochrony indywidualnej będą niezbędne na danym stanowisku pracy decyduje pracodawca. Powinny one być dobierane z uwzględnieniem warunków pracy, ergonomii stanowiska, stanu zdrowia pracownika oraz występujących zagrożeń. Pomocą w doborze odpowiednich środków ochrony są tabele, które znajdują się w załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas wyboru należy mieć na uwadze skuteczność, jak i wygodę oraz praktyczne zastosowanie.
Pracodawca ma obowiązek zaopatrzyć pracownika w niezbędny i bezpłatny sprzęt, indywidualnie do niego dopasowany, zapewniający ochronę. Ponadto nie może dopuścić do pracy osoby, która nie jest wyposażona w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Ma również obowiązek przeprowadzenia szkoleń w zakresie ich użytkowania. Pracodawca zapewnia również środki do konserwacji, prania i dezynfekcji. Pracownik musi dostosować się do poleceń pracodawcy w zakresie środków ochrony indywidualnej.

Najczęściej stosowane środki ochrony

Do najczęściej stosowanych na budowie zabezpieczeń należą:

 • zabezpieczenia głowy (np. hełmy), gdy istnieje ryzyko upadku przedmiotów z wysokości, przy dźwigach, podnośnikach i rusztowaniach;
 • zabezpieczenia słuchu (nauszniki, specjalne wkładki przeciwhałasowe), gdy istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu, przez przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu podczas wykonywania danych czynności;
 • twarzy i oczu (okulary, gogle, osłony). Gdy przy wykonywaniu obowiązków zawodowych występują substancje mogące drażnić lub uszkodzić wzrok. Jak również używane przy pracach powodujących zapylenie, powstawanie drobnych opiłków, odprysków, iskier;
 • rąk (rękawice i ochraniacze). Używane w pracach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo urazów rąk, dłoni lub palców. Jak również wówczas, gdy możliwy jest kontakt ze szkodliwymi dla skóry chemikaliami,
 • nóg (buty o wzmocnionej podeszwie i nosku, ochraniacze poszczególnych części nóg). Stosowane w celu zabezpieczenia stóp przed wilgocią, błotem, temperaturą oraz ostrymi elementami (np. kawałkami szkła lub gwoździami),
 • ochronna odzież robocza (kombinezony, osłony poszczególnych części ciała, kurtki, spodnie oraz odzież odblaskowa – ostrzegawcza). Wykorzystywana na wszystkich stanowiskach pracy, gdzie istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z substancjami chemicznymi, wodą, błotem lub narażanie na wysoką / niską temperaturę. Odzieży ostrzegawczej używa się w miejscach, gdzie pracownik powinien być dobrze widoczny (np. przy pracach budowlanych lub drogowych).
 • środki chroniące przed upadkiem z wysokości (szelki, uprzęże, liny, urządzenia amortyzujące i samohamowne). Wykorzystywane w trakcie prac na wysokościach, na rusztowaniach i w kanałach.
 • ochrona dróg oddechowych (poprzez korzystanie z aparatów filtrujących i sprzętu oczyszczającego) oraz środków oczyszczających i regenerujących skórę.

Podstawa prawna

Podstawą prawną stosowania środków zabezpieczenia indywidualnego są rozporządzenia ministrów:

 1. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Rozporządzenie ministra gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej,
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com