fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą pełnić osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową. Wynika to z przepisów obowiązujących na terenie naszego kraju. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane są to osoby które wykazują posiadane uprawnienia budowlane. Skąd wzięła się nazwa „samodzielne funkcje techniczne”, a mianowicie stąd, że osoby które mają takie uprawnienia są zobowiązane do samodzielnego rozwiązywania zagadnień inżynieryjnych. Wśród nich znaleźć można zagadnienia techniczno- organizacyjne, fachową ocenę zjawiska czy zagadnienia architektoniczne.

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Odpowiedzialność zawodowa

Na osobach wykonujących samodzielne funckje techniczne w budownictwie ciązy ogromna odpowiedzialność. Inżynierowie często mówią, że pomyłka lekarza pociąga za sobą jedno życie, natomiast pomyłka inżyniera budowy może stracić setki istnień. Calkowicie zgadzamy się z tym stwierdzenie. Inżynierowei oraz projektanci to grupa osób zaufania publicznego. Wchodząc do galerii, teatru, kina oraz innych publicznych miejsc mamy zaufanie do tego, że wykonane prace nie zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Podejmujac się tak odpowiedzialnych zadań jak nadzór, projektowanie czy też kierowanie robotami budowlanymi nalezy mieć na uwadza jak ważne funkcje pełnimy.

Zadania osób pełniących samodzielne funkcje techniczne

Wśród zadań osób pełniących samodzielne funkcje w inżynierii wyróżnić można:

  • projektowanie,
  • kierowanie budową lub robotami budowlanymi,
  • sprawdzanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej,
  • nadzór autorski nad prowadzonymi pracami,
  • kontrola techniczna w zakresie utrzymania obiektów,
  • sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
  • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych,
  • nadzór i kontrola jakości wytwarzanych elementów konstrukcyjnych.

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą pełnić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane, czyli osoby które są przeszkolone w odpowiedni sposób. W celu uzyskania uprawnień budowlanych należy się bowiem wykazać  odpowiednią praktyką zawodową i wykształceniem. Możliwość wykonywania zawodów związanych z samodzielności na budowie i w biurze musi być potwierdzona decyzją wydaną przez odpowiedni organ samorządu zawodowego. W celu uzyskania dokumentu należy zdać egzamin, który potwierdzi znajomość przepisów budowlanych, ale również  wskaże czy dana osoba potrafi odnaleźć się w zawodzie, czy jej praktyka zawodowa jest wystarczająca aby prawidłowo wykonywać ciążące obowiązki.

 

Aby uzyskać uprawnienia budowlane nie zapomnij dobrze przygotować się do egzaminu. Kompleksowe narzędzia znajdziesz na naszych stronach www.uprawnienia-budowlane.com

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0