fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rozwiązania projektowe

Dzięki rozwiązaniom projektowym można usystematyzować niektóre elementy budowlane i szczegółów ich połączeń (np. konstrukcji dachowej, stropów, palenisk kuchennych, okien, drzwi). W tamtych czasach do wykonania ścian brano pod uwagę drewno, a do pokrycia dachów wykorzystywano dachówkę (uprawnienia architektoniczne 2021). Używano następujące rodzaje dachów:

– dwuspadowe,

– czterospadowe,

– naczółkowe.

Rozwiązania projektowe

Dodawano do nich elementy podcieni, ganków czy okiennic. Postęp techniczny oraz interpretacja form regionalnych nie były ze sobą powiązane, a to było głównym celem. W większości nadal budowano domy z drewna, mimo że coraz częściej korzystano z budownictwa murowanego, a dach kryto dachówką lub blachą. Każdy nowopowstały budynek wiejski budowany był z materiałów, które można było uzyskać bezpośrednio na miejscu. Do rzemieślniczych metod wykonawstwa budowlanego wykorzystywano materiały, które pochodziły z produkcji przemysłowej. Mowa tu o żelaznych belkach stropowych albo blasze.

Budownictwo wiejskie po II wojnie światowej

Ciężko się działo w budownictwie wiejskim tuż po zakończeniu II wojny światowej. Nagminnie brakowało drewna, stali, materiałów pokrywczych, gwoździ, okuć czy cementu. Przez to nie można było zaspokoić niezbędnych potrzeb, którymi było m.in. naprawa mniej zniszczonych budynków. Rozwój budownictwa wiejskiego zależał w bardzo dużym stopniu od:

– wprowadzenia innych materiałów miejscowych, a nie opieranie się głównie na drewnie,

– korzystania z nowoczesnych i dostępnych w dużych ilościach materiałów, które pochodziły z produkcji przemysłowej.

W pierwszej kolejności wsie odbudowywano z materiałów, które były dostępne praktycznie od ręki. Mowa tu o m.in. kamieniu, żwirze, piasku czy glinie. Ich kolejną zaletą było to, że były to tanie surowce, których nie trzeba było dodatkowo transportować z dalekich części Polski. Było to wówczas problematyczne. Ogromne zniszczenia wystąpiły także w przemyśle i miastach. W związku z tym niezbędna była ich odbudowa przy użyciu materiałów budowlanych (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne).

Brak specjalistów, którzy znali się na budownictwie także sprawiło duże problemy wykonawcze. Lepsze perspektywy dla rzemieślników, którzy mieszkali na wsi przed wojną, były w mieście czy przemyśle, który był odbudowywany. Również była tam szansa na większą wypłatę niż podczas pracy na wsi.

Sektory gospodarki

Stosunki społeczno – polityczne oraz gospodarcze uległy zmianie po zakończeniu II wojny światowej. Rozwój budownictwa wiejskiego został przejściowo zahamowany, żeby za chwilę pojawiły się nowe perspektywy (egzamin na uprawnienia architektoniczne). Gospodarkę rolną podzielono wtedy na dwa sektory:

a) sektor gospodarki uspołecznionej,

b) sektor gospodarki indywidualnej.

Podział ten był widoczny m.in. w:

– całokształcie kierunków rozwojowych budownictwa na wsi,

– zastosowaniu nowych metod realizacji obiektów wiejskich.

Do sektora gospodarki uspołecznionej wlicza się:

– państwowe gospodarstwa rolne,

– spółdzielnie produkcyjne.

W przypadku budynków, które były w państwowych gospodarstwach rolnych, to zostały one przejęte z całym areałem ziemskim. Z reguły były to budynki, które poważnie uszkodzono i zniszczono z powodu wojny i braku remontów. Były one również przestarzałe w kwestii technologiczno – funkcjonalnej. Nie można było ich wykorzystać do nowoczesnej, wielkotowarowej produkcji rolnej. W latach 1947 – 1949 skupiono się przede wszystkim na odbudowie, przebudowie i wyremontowaniu tych budynków, które istniały. Robotnicy rolni wraz z rodzinami przeprowadzili się ze swoich czworaków do zabudowań dworskich lub pałaców. Ich domy zdewastowano i trzeba było jak najszybciej zapewnić im jakieś nowe lokum do mieszkania.

Z kolei spółdzielnie mieszkaniowe nie miały do swojej dyspozycji odpowiednich budynków. Dotyczyło to zarówno budynków produkcyjnych, jak i mieszkaniowych. W związku z tym niezbędna była budowa czegoś nowego (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com