fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przygotuj się do egzaminu państwowego!

Z pewnością właściwe przygotowanie do egzaminu zwiększa prawdopodobieństwo jego zdania. W przypadku egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych najpierw konieczne jest przejście procesu kwalifikacyjnego. Należy zatem udokumentować praktykę zawodową i posiadać oświadczenie, które zastąpiło książkę praktyk (program na uprawnienia budowlane). Istotnie trzeba pamiętać o przedłożeniu takich dokumentów, jak poświadczenie posiadanie odpowiednich uprawnień przez osobę kierującą praktyką. Jak również potwierdzenie, że osoba ta należała do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa w trakcie kierowania praktyką.

Ważnym aspektem jest to, że kopie dokumentów muszą być poświadczone przez wystawiający je organ. Istotnie określa się to w art. 76a KPA (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Oczywiście dopuszcza się również przedłożenie odpisu dokumentów, ale muszą być one poświadczone przez pełnomocnika strony lub notariusza.

Przygotuj się do egzaminu państwowego!

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Osoba, która ubiega się o uprawnienia budowlane musi wypełnić ww. wniosek. Jego wzór znajduje się na stronach internetowych Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Wraz z wnioskiem konieczne jest załączenie wszystkich niezbędnych dokumentów (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Takich jak życiorys zawodowy oraz dokumentacja odbycia praktyki zawodowej. Poza tym należy dołączyć odpis dyplomu, suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów. Jak również ksero dowodu zapłaty pierwszej raty za postępowanie kwalifikacyjne, odpis posiadanych uprawnień oraz formularz osobowy. Istotnie wzór formularza można znaleźć w załączniku nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r.

Jak przebiega rejestracja wniosku?

Godnym uwagi jest fakt, że do tego celu wykorzystuje się specjalny system rejestrowania wniosków. Istotnie korzysta z niego większość izb okręgowych (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Rejestrując wniosek w ten sposób można wybrać termin, w którym dokumenty zostaną złożone do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Po przyjęciu wniosku rozpoczyna się proces jego rozpatrywania. Kandydat posiadający swoje konto w systemie może dzięki temu kontrolować na jakim etapie jest postępowanie kwalifikacyjne.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com