fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przygotowanie projektów budowlanych– kto je wykonuje?

Każdy dom, inwestycja musi posiadać odpowiedni projekt budowlany. Oczywiście projekt budowlany sporządzają osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc przez projektantów. Zgodnie z prawem polskim do sporządzania projektów uprawnione są osoby, które posiadają uprawnienia do projektowania. Muszą być też one wpisane są na listę członków Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Do każdego projektu dołącza się aktualne zaświadczenie, które potwierdza przynależność projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa lub Architektów. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Przygotowanie projektów budowlanych
Przygotowanie projektów budowlanych

Z czego składa się projekt budowlany?

Projekt budowlany składa się z projektu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Jeżeli wybieramy projekt gotowy, uznaje się za jego twórca osobę, która dokonuje jego adaptacji do wybranej lokalizacji i projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem miejscowych warunków geotechnicznych. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Projekt budowlany zawiera przede wszystkim rysunki i opisy, muszą one spełniać wymogi formalne, czyli posiadać odpowiednie daty sporządzenia i podpis osoby uprawnionej, która tego dokonała.

Projekt zawiera wszystko to co ma należy wybudować. Czyli obiekt budowlany oraz plan zagospodarowania terenów wokół.

W przypadku niektórych projektów muszą być określone zasadnicze elementy urządzeń i instalacji. Są to instalacja sanitarna, instalacje grzewcze, gazowe, wentylacyjne, elektryczne.

Tak więc przy tworzeniu tego projektu muszą brać udział projektanci, którzy posiadają konkretne uprawnienia w specjalności np. instalacji i urządzeń cieplnych, instalacji w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i tym podobne. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Projekt budowlany a projekt wykonawczy

Porównując projekt budowlany z wykończeniowym, często są w nim odmienne np.treści, cele tworzenia, podstawa prawna tworzenia projektu budowlanego. Projekt budowlany jest to projekt pierwotny, który zawiera podstawowe dane dotyczące zagospodarowania działki, planowania inwestycji. Projekt wykonawczy ma charakter wtórny, porównując go z projektem budowlanym. Ukazuje jak tworzyć poszczególne rozwiązania w praktyce, które przewiduje pierwotny projekt budowlany. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com