fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Projektowanie i wykonanie garażu podziemnego.

Projektowanie garażu podziemnego należy rozpocząć od zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi warunków technicznych. Garaż podziemny, czyli pomieszczenie lub budynek służący do ochrony samochodu przed czynnikami zewnętrznymi. Warunki atmosferyczne oraz czynnikami tj. wandalizm, kradzież, a także do stałego dostępu do pojazdu. Z powodu zwiększenia się natężenia transportu, garaże podziemne zapewniają możliwość parkowania większej ilości samochodów, nie zakłócając komunikacji i transportu nadziemnego.

Projektowanie garaży to bardzo ważny temat dla projektantów. Nieuwzględnienie narzuconych prawem wymiarów może spowodować odrzucenie projektu we właściwym urzędzie. Może to znacznie przedłużyć uzyskanie pozwolenia na budowę. Projektowanie obiektów, a tym garaży podziemnych wykonują osoby posiadające uprawnienia budowlane.  Podstawy prawne są niezwykle ważne w pracy architekta.

Instalacje garażu podziemnego

Garaże powinny posiadać odpowiednie instalacje wodociągową, wentylacyjną, przeciwpożarową (zabezpieczoną przed zamarzaniem),  oświetleniową (elektryczną).

Wysokość konstrukcji pomieszczenia powinna być nie mniejsza niż 2,20 m, a do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2,00 m, a kolei wjazdy i wrota garażowe co najmniej szerokości 2,30 m i wysokości 2,00 m w świetle. W przypadku garażu podziemnego wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami w garażu z instalacją wodociągową lub przeciwpożarową tryskaczową muszą znajdować się przed wjazdem do garażu. Jeżeli garaż znajduje się bezpośrednio pod pomieszczeniami przeznaczonymi dla ludzi lub w ich pobliżu, ściany i stropy powinny posiadać izolacyjność akustyczną oraz szczelność uniemożliwiającą przenikanie spalin lub oparów paliwa. Co więcej, posadzka w garażu musi być wyposażona w spadki do wewnętrznego lub zewnętrznego wpustu kanalizacyjnego.

Stanowiska postojowe garażu podziemnego

Stanowiska postojowe samochodów muszą być ukośne i prostopadłe. Ich wymiary mają wielkość 2,30 m x 5 m, przy zachowaniu odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem min. 0,50 m. Natomiast dla osób niepełnosprawnych wymiary miejsc to 3,60 m x 5,00 m. Dla parkowania równoległego miejsce musi mieć wymiar 3,60 m x 6 m. Analogicznie, dla osób z ograniczeniami ruchowymi należy zapewnić swobodny dojazd szerokości co najmniej 1,20 m. Do garażu położonego poniżej lub powyżej terenu należy zapewnić dojazd dla samochodów za pomocą pochylni o maksymalnym nachyleniu nie większym niż 15% (pochylnia na zewnątrz bez przekrycia), 20% (pochylnia przekryta dachem lub wewnątrz budynku)  lub zastosować odpowiednie urządzenia do transportu pionowego.

Garaże podziemne, w których parkuje się więcej niż 25 aut na każdej z kondygnacji posiadają pochylenia o szerokości minimum 5,5 m. Pochylenia takie umożliwiają ruch dwukierunkowy.  Można tu też zastosować drogę jednopasmową – czyli osobno wyjazd, osobno wjazd. Musi mieć ona wówczas szerokość co najmniej 2,7m.

Garaże podziemne w których parkuje więcej niż 25 aut mogą mieć pochylenia jednopasmowe. Warunkiem jest zastosowanie sygnalizacji świetlnej do regulacji ruchu pojazdów.

W garażu jednopoziomowym jak i dwupoziomowym przeznaczonych dla więcej niż 10 aut można stosować pochylnię jednopasmową bez sygnalizacji świetlnej.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com