fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Konsultowany projekt ustawy o inżynierach budownictwa i architektach zawiera zapisy istotne dla przyszłych kandydatów na uprawnienia. Jeden z nich mówi, że inżynier, który ukończył studia pierwszego stopnia, może ubiegać się o nadanie uprawnień. Mogą one wtedy być albo do projektowania w ograniczonym zakresie, albo do kierowania pracami budowlanymi bez ograniczeń. (uprawnienia architektoniczne)

Projekt ustawy o inżynierach budownictwa i architektach – znieść dwa odrębne postępowania

Takie uprawnienia kandydat może uzyskać poprzez dwa różne postępowania, które toczą się w okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Tak mówi projekt ustawy o inżynierach budownictwa i architektach. W sytuacji dwóch różnych procesów, wszystkie pozostałe czynności również odbywają się podwójnie. Konieczne będą wtedy nie tylko dwie kwalifikacje czy egzaminy, ale i decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Łatwo można się domyśleć, że obowiązują również podwójne opłaty. Jest to zdaniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące wobec inżyniera. Względem magistra inżyniera, który odbywa nie tylko jeden proces kwalifikacyjny i egzaminacyjny, ale i może zdobyć uprawnienia łączne nieograniczone. (programy do uprawnień budowlanych)

Podwójna przynależność do izb zawodowych

W zgodzie z przepisami prawa, aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie musimy należeć do izby samorządu zawodowego. W przypadku architektów są to dwie izby, a więc i podwójne opłaty za członkostwo i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Z tego powodu jednym z postulatów PIIB jest zmiana tego stanu rzeczy. Tym samym architekci z uprawnieniami budowlanymi nie musieliby już należeć do obu izb. Czy to się powiedzie? Jest to projekt ustawy o inżynierach budownictwa i architektach, więc kto wie. (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Projekt ustawy o inżynierach budownictwa i architektach – ewenement na skalę europejską

Warte naszej uwagi jest to, że w całej Unii Europejskiej sytuacja podwójnego członkostwa architektów występuje wyłącznie w Polsce. PIIB proponuje więc przynależność do zawodu. W praktyce oznacza to przynależność wszystkich architektów, bez względu na zakres ich uprawnień, do izby architektów. Jednocześnie wszyscy inżynierowie byliby członkami izby inżynierów budownictwa, również bez patrzenia na zakres posiadanych uprawnień. Takie rozgraniczenie byłoby znacznie bardziej czytelne. Określenie zasad członkostwa w izbach samorządów zawodowych byłoby prostsze i uniknęlibyśmy tym samym konieczności podwójnej przynależności do dwóch różnych izb. (testy uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.