fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Konsultowany projekt ustawy o inżynierach budownictwa i architektach zawiera zapisy istotne dla przyszłych kandydatów na uprawnienia. Jeden z nich mówi, że inżynier, który ukończył studia pierwszego stopnia, może ubiegać się o nadanie uprawnień. Mogą one wtedy być albo do projektowania w ograniczonym zakresie, albo do kierowania pracami budowlanymi bez ograniczeń. (uprawnienia architektoniczne)

Projekt ustawy o inżynierach budownictwa i architektach – znieść dwa odrębne postępowania

Takie uprawnienia kandydat może uzyskać poprzez dwa różne postępowania, które toczą się w okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Tak mówi projekt ustawy o inżynierach budownictwa i architektach. W sytuacji dwóch różnych procesów, wszystkie pozostałe czynności również odbywają się podwójnie. Konieczne będą wtedy nie tylko dwie kwalifikacje czy egzaminy, ale i decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Łatwo można się domyśleć, że obowiązują również podwójne opłaty. Jest to zdaniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące wobec inżyniera. Względem magistra inżyniera, który odbywa nie tylko jeden proces kwalifikacyjny i egzaminacyjny, ale i może zdobyć uprawnienia łączne nieograniczone. (programy do uprawnień budowlanych)

Podwójna przynależność do izb zawodowych

W zgodzie z przepisami prawa, aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie musimy należeć do izby samorządu zawodowego. W przypadku architektów są to dwie izby, a więc i podwójne opłaty za członkostwo i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Z tego powodu jednym z postulatów PIIB jest zmiana tego stanu rzeczy. Tym samym architekci z uprawnieniami budowlanymi nie musieliby już należeć do obu izb. Czy to się powiedzie? Jest to projekt ustawy o inżynierach budownictwa i architektach, więc kto wie. (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Projekt ustawy o inżynierach budownictwa i architektach – ewenement na skalę europejską

Warte naszej uwagi jest to, że w całej Unii Europejskiej sytuacja podwójnego członkostwa architektów występuje wyłącznie w Polsce. PIIB proponuje więc przynależność do zawodu. W praktyce oznacza to przynależność wszystkich architektów, bez względu na zakres ich uprawnień, do izby architektów. Jednocześnie wszyscy inżynierowie byliby członkami izby inżynierów budownictwa, również bez patrzenia na zakres posiadanych uprawnień. Takie rozgraniczenie byłoby znacznie bardziej czytelne. Określenie zasad członkostwa w izbach samorządów zawodowych byłoby prostsze i uniknęlibyśmy tym samym konieczności podwójnej przynależności do dwóch różnych izb. (testy uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com