fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jeżeli chodzi o wykonanie projektu budowlanego, to mogą się tego podjąć wyłącznie członkowie izby samorządu zawodowego (nauka do uprawnień budowlanych). Oczywiście, aby móc przynależeć do tego grona należy posiadać uprawnienia budowlane. Godnym uwagi jest fakt, że Izba może wydawać zaświadczenia potwierdzające uprawnienia projektanta. Istotnie w tej kwestii trzeba bezwzględnie przestrzegać polskich przepisów. Przepisy te przewidują, iż autorem projektu budowlanego może być jedynie osoba, która należy do izby samorządu zawodowego. Mogą być to na przykład izby architektów lub inżynierów (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). Co więcej, musi być ona uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wymogi, które musi spełniać projekt budowlany

Istotnie, projekt stworzony przez projektanta musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście może się zdarzyć, że taki plan nie funkcjonuje, wówczas projekt musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy. Godnym uwagi jest fakt, że pod względem finansowym zakupienie gotowego projektu jest tańsze. Taki projekt wymaga wówczas odpowiedniego dostosowania (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane). Istotnie, należy również zapoznać się z prawem budowlanym określającym wymagania, które musi spełniać projekt.

Kto może podpisać projekt

Z pewnością zapoznanie się z prawem budowlanym ułatwi odpowiedź na powyższe pytanie. Otóż projekt mogą podpisać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Oczywiście zaświadczenie wydawane przez samorządy zawodowe musi być aktualne na dzień opracowania projektu. Godnym uwagi jest fakt, iż wymóg przynależności do izby zawodowej nie dotyczy wszystkich projektantów (program uprawnienia budowlane). Są z niego zwolnione osoby, które wykonały projekty budowlane przed wejściem w życie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów z dnia 15 grudnia 2000 roku.

Autor projektu budowlanego

Istotnie, dane projektanta, czyli autora projektu budowlanego muszą widnieć na stronie tytułowej jego projektu. Wymagane jest podpisanie się na oryginalnym projekcie. Projekt jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zatwierdzenie projektu budowlanego. Oczywiście pozostałe załączniki mogą być kserokopią oryginału. Konkludując, należy pamiętać o kilku kwestiach związanych z przygotowanie projektu budowlanego (egzamin na uprawnienia budowlane). Między innymi o tym, że musi on być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Fakt ten dotyczy również gotowych projektów, które muszą być do niego przystosowane.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com