fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ważne!

W przypadku dostarczenia na plac składowy elementów w częściach, proces
technologiczny montażu zasadniczego musi być poprzedzony montażem
wstępnym, czyli scaleniem elementów, scalenie może być dokonane na placu składowym konstrukcji lub bezpośrednio przy miejscu montażu zasadniczego.

Proces technologiczny
Proces technologiczny

Kolejność montażu konstrukcji elementami pojedynczymi

Proces technologiczny montażu konstrukcji elementami pojedynczymi, dostarczonymi w gotowej postaci na plac składowy konstrukcji, powinien składać się z następującego ciągu czynności:

 • przygotowanie elementu do montażu, dokonywane na placu składowym
  konstrukcji, tymczasowe usztywnienie czy wzmocnienie konstrukcji elementu
  zabezpieczające go przed zniekształceniem w czasie montażu, oczyszczenie,
  naprawa uszkodzeń,
 • dostarczenie montowanego elementu z placu składowego konstrukcji do miejsca
  montażu w strefę zasięgu działania maszyny montażowej,
 • przygotowanie elementu do podniesienia, nadanie mu odpowiedniej pozycji
  dogodnej przy podnoszeniu, przyczepienie urządzeń pomocniczych, jak klamry,
  jarzma, drabinki, linki kierujące,
 • przyczepienie elementu do haka maszyny montażowej bezpośrednio lub za
  pośrednictwem zawiesi montażowych,
 • podniesienie próbne elementu i kontrola prawidłowości podwieszenia go,
 • podniesienie elementu na pełną wysokość i ustawienie go na podporach w
  konstrukcji,
 • sprawdzenie prawidłowości ustawienia elementu w konstrukcji i tymczasowe
  zamocowanie go w sposób zapewniający jego stateczność do chwili trwałego
  połączenia z innymi ustawionymi już elementami,
 • odczepienie elementu od haka maszyny montażowej,
 • kontrola prawidłowości usytuowania wszystkich lub określonej partii
  montowanych elementów,
 • wykonanie trwałego zamocowania elementu w montowanej konstrukcji,

Wymienione czynności powinny być wykonywane w oznaczonej kolejności
i w pełnym zakresie. Zmiana kolejności lub pominięcie którejś z czynności może spowodować wypadek
lub też znacznie przedłużyć czas trwania montażu.

Dobranie kolejności montażu

Kolejność montażu poszczególnych elementów musi być tak dobrana, żeby:

 • konstrukcja stanowiła sztywny układ pod względem statycznym w każdym etapie procesu montażowego,
 • obciążenie robocze konstrukcji świeżo ustawionymi elementami i urządzeniami
  pomocniczymi nie przekraczało dopuszczalnego i było równomierne na całej powierzchni tej konstrukcji,
 • poszczególne montowane pojedynczo elementy nie wymagały dodatkowych usztywnień montażowych po ich ustawieniu w konstrukcji,
 • poszczególne, zmontowane w kolejnych fazach procesu montażowego,
  fragmenty konstrukcji stanowiły skończoną, zamkniętą całość w postaci działki, sekcji, segmentu, kondygnacji, przęsła, bloku lub zespołu konstrukcyjnego wraz z kompletem elementów usztywniających w sposób trwały tę część konstrukcji,
 • kolejność ta wyznaczała jeden ogólny, wyraźnie określony kierunek montażu
  całej konstrukcji, np. wzdłuż budynku czy w kierunku poprzecznym do osi
  podłużnej budynku.

W tym celu w pierwszej fazie montażu należy dążyć do utworzenia z pierwszych elementów sztywnego, przestrzennego trzonu konstrukcyjnego, do którego można stopniowo dołączyć pozostałe elementy montowanej konstrukcji. Kolejność montowania poszczególnych elementów powinna być
podana na oddzielnych schematach montażowych.

Proces montażu konstrukcji częściami

Montaż konstrukcji zespołami lub w całości ma tę poważną zaletę, że do jego
przeprowadzenia wystarczą w wielu przypadkach proste maszyny i urządzenia
montażowe, np. dźwigniki, wciągniki w metodzie obrotu i w metodzie
podbudowania, wciągarki w metodzie nasuwania.

Taki montaż składa się z:

 • wstępny montaż, scalenie całej konstrukcji lub poszczególnych jej części w
  poziomie terenu,
 • przygotowanie tak scalonej konstrukcji do montażu zasadniczego, tymczasowe
  usztywnienie bądź wzmocnienie konstrukcji, zabezpieczające ją przed
  zniekształceniem w czasie montażu,
 • przyczepienie montowanej konstrukcji do haka nośnego maszyny montażowej
  bezpośrednie lub za pośrednictwem zawiesi montażowych,
 • kontrola prawidłowości podwieszenia montowanej konstrukcji,
 • podniesienie próbne i kontrola prawidłowości podwieszenia konstrukcji,
 • montaż zasadniczy konstrukcji przez podniesienie pionowe, nasunięcie,
  obrót zgodnie z przyjętą metodą montażu,
 • kontrola prawidłowości ustawienia konstrukcji,
 • wykonanie trwałego zamocowania konstrukcji na podporach,
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com