fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Prawo budowlane to szereg regulacji publicznoprawnych, które dotyczą przebiegu procesu inwestycyjno- budowlanego. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Podstawą wszelkich działań budowlanych jest ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Ustawa Prawo budowlane reguluje prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego oraz osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg procesu budowlanego mają przede wszystkim zapewnić administracyjne zakazy i nakazy policyjne, które należą do kompetencji organów nadzoru budowlanego. Do tych czynności można zaliczyć  przeprowadzanie kontroli, postępowań wyjaśniających, nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego.

Zapisy ustawy służą ochronie zarówno interesu publicznego jaki i interesu prywatnego, inwestora oraz uzasadnionych interesów osób trzecich. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Istotne ustawy to również: ustawa o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o własności lokali. Ponadto ważne są też rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, prawo wodne. Ale również ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa o drogach publicznych czy o ochronie przyrody. Dodatkowo również do grupy tej należą prawo geologiczno i górnicze oraz prawo ochrony środowiska.

Uprawnienia budowlane są nadawane w dziewięciu specjalnościach. Wśród nich można wyróżnić między innymi konstrukcyjno budowlaną, elektryczną, sanitarną, telekomunikacyjną. Dodatkowo również pokrewne ku sobie mostową czy drogową. Specjalność kolejowa podzielona jest na dwa rodzaje, a mianowicie dla obiektów kolejowych oraz dla sterowania ruchem kolejowym. Poza wskazanym uprawnienia można uzyskać w specjalności wyburzeniowej ,hydrotechnicznej i architektonicznej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com